Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2021 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Białe Błota do szkół i placówek oświatowych w Bydgoszczy.

Katarzyna Robotnikowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 26-11-2021 22:51:00
Placing offers : 06-12-2021 16:00:00
Offers opening : 06-12-2021 16:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52/311-17-62. 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
projekt umowy 1_2021.docx docx 26.98 2021-11-26 22:51:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe 1_2021.docx docx 25.86 2021-11-26 22:51:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 206.99 2021-11-26 22:51:00 Subject of the order
formularz cenowy (3.1).xlsx xlsx 12.44 2021-11-26 22:51:00 Criterion
Formularz ofertowy (2.1).docx docx 15.95 2021-11-26 22:51:00 Criterion
Formularz ofertowy (2.1).docx docx 15.95 2021-11-26 22:51:00 Criterion
Oświadczenia (4.1 i 4.2).docx docx 14.12 2021-11-26 22:51:00 Criterion
wykazy usług, osób i narzędzi (4.4.,4.5.,4.6).docx docx 18.36 2021-11-26 22:51:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.12.2021 r.zip zip 47.58 2021-12-06 17:32:39 Public message
unieważnienie postępowania.zip zip 595.67 2021-12-07 14:02:12 Public message

Announcements

2021-12-07 14:02 Katarzyna Robotnikowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 07.12.2021 r.

unieważnienie postęp [...].zip

2021-12-06 17:32 Katarzyna Robotnikowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.12.2021 r.

Informacja z otwarci [...].zip

2021-12-06 16:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 130 000,00 zł brutto

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Białe Błota Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required

formularz cenowy (3. [...].xlsx

Formularz ofertowy ( [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 01.01.2022 r.) do dnia 31.08.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 czas podstawienia pojazdu zastępczego 40% czas podstawienia pojazdu zastępczego Attachment required

Formularz ofertowy ( [...].docx

(0)
6 oświadczenia, wykazy - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące ostateczne potwierdzenie, że Wykonawca: 1. Nie podlega wykluczeniu, 2. Spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz 3. Zezwolenie, licencję, koncesję lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, 4. Wykaz usług wykonanych, 5. Wykaz osób, 6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych Attachment required

Oświadczenia (4.1 i [...].docx

wykazy usług, osób i [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 259