Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SWZ NR 111/2021/WUM USŁUGA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BADACZA I SPONSORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Agata Domańska
Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Published : 26-11-2021 15:43:00
Placing offers : 14-12-2021 11:00:00
Offers opening : 14-12-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
F612 SWZ tryb podstawowy bez negocjacji.pdf pdf 219.38 2021-11-26 15:43:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.64 2021-11-26 15:43:00 Proceeding
Załączniki do SWZ formularz oferty, oświadczenia - wersja edytowalna(2).docx docx 53.56 2021-11-26 15:43:00 Proceeding
F178 Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 30.76 2021-12-03 16:36:56 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.66 2021-12-03 16:36:56 Public message
F178 Odpowiedź na pytania do SWZ.pdf pdf 41.04 2021-12-09 08:48:52 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.65 2021-12-09 08:48:52 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 43.19 2021-12-14 12:58:51 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 48.91 2021-12-20 17:08:18 Public message

Announcements

2021-12-20 17:08 Agata Domańska Ogłoszenie wyników postępowania

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2021-12-14 12:58 Agata Domańska Informacja z otwarcia ofert

F489 Informacja o ot [...].pdf

2021-12-14 11:00 Buyer message Działając w imieniu i na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego , na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. jako podmiot przeprowadzający w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) informuje, że Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Dla Pakietu I - 61 000 zł
Dla Pakietu II - 56 000 zł
Dla Pakietu III - 31 000 zł
Dla Pakietu IV - 15 000 zł
Dla Pakietu V - 50 000 zł
2021-12-09 08:48 Agata Domańska Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz zmienia termin składania ofert

F178 Odpowiedź na py [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-12-03 16:36 Agata Domańska Zamawiający zmienia termin składania ofert

F178 Zmiana terminu [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 372