Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.13.2021 Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich odbioru i transportu

Deadlines:
Published : 26-11-2021 14:39:00
Placing offers : 30-12-2021 13:00:00
Offers opening : 30-12-2021 13:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 142.06 2021-11-26 14:39:00 Proceeding
SWZ.docx docx 140.68 2021-11-26 14:39:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1-Opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 37.43 2021-11-26 14:39:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2-Projektowane_postanowienia_umowy.docx docx 54.71 2021-11-26 14:39:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3-Wzor_Formularza_Oferty.docx docx 32.37 2021-11-26 14:39:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4-Wzór_Oswiadczenia_informacje_dotyczace_wykonawcy.docx docx 29.42 2021-11-26 14:39:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5-Klauzula_informacyjna.docx docx 23.05 2021-11-26 14:39:00 Proceeding
Sprostowanie.Ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji.pdf pdf 67.85 2021-12-08 14:39:08 Public message
Zmiana_tresci_SWZ..pdf pdf 442.55 2021-12-08 14:39:08 Public message
Pytania,wyjasnienia_tresci_SWZ.pdf pdf 912.75 2021-12-23 07:46:22 Public message
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 425.66 2021-12-30 13:06:15 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 630.88 2021-12-30 15:21:14 Public message
Informacja_o_wyborze.pdf pdf 448.54 2022-01-27 15:16:10 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.pdf pdf 111.17 2022-03-07 14:11:40 Public message

Announcements

2022-03-07 14:11 Grzegorz Wolff Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-01-27 15:16 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-12-30 15:21 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-12-30 13:06 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

2021-12-23 07:46 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania oraz wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania,wyjasnienia_ [...].pdf

2021-12-08 14:39 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Sprostowanie.Oglosze [...].pdf

Zmiana_tresci_SWZ..p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1074