Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.1.49.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Deadlines:
Published : 26-11-2021 14:42:00
Placing offers : 28-12-2021 12:00:00
Offers opening : 28-12-2021 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS230-605190-pl.pdf pdf 150.83 2021-11-26 14:42:00 Proceeding
SWZ_rev.WK (002).docx docx 91.23 2021-11-26 14:42:00 Proceeding
zal_2_JEDZ.pdf pdf 82.24 2021-11-26 14:42:00 Proceeding
zal_2_JEDZ_html.xml xml 129.62 2021-11-26 14:42:00 Proceeding
zal_3_wykaz_uslug_rev.WK.docx docx 21.08 2021-11-26 14:42:00 Proceeding
zal_4.0_umowa_dzierzawy.pdf pdf 279.53 2021-11-26 14:42:00 Proceeding
zal_4.1_zal. graficzny do umowy.pdf pdf 216.15 2021-11-26 14:42:00 Proceeding
zal_5_zobow do oddania zasobow.docx docx 21.66 2021-11-26 14:42:00 Proceeding
zal_6_OPZ.doc doc 263.5 2021-11-26 14:42:00 Proceeding
zal_7_oświadczenie_grupa_kapitałowa_rev.WK.docx docx 17.52 2021-11-26 14:42:00 Proceeding
zal_8_oświadczenie o aktualności_JEDZ.docx docx 16.99 2021-11-26 14:42:00 Proceeding
zal_9_oświadczenie.docx docx 22.38 2021-11-26 14:42:00 Proceeding
zal_10_projekt umowy_rev.WK_Asia.doc doc 244.5 2021-11-26 14:42:00 Proceeding
zal_11_wykaz wyposazenia zakladu i urządzen technicznych.docx docx 15.26 2021-11-26 14:42:00 Proceeding
zal_1_formularz_oferty.doc doc 70.5 2021-12-17 13:45:24 Public message
zmiana nr 1.pdf pdf 36.14 2021-12-17 13:45:24 Public message
info_z_otwarcia.pdf pdf 38.67 2021-12-28 13:28:07 Public message
info_www.pdf pdf 156.1 2022-01-21 14:13:54 Public message

Announcements

2022-01-21 14:13 Monika Kaczmarek Zamawiający przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

info_www.pdf

2021-12-28 13:28 Monika Kaczmarek Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

info_z_otwarcia.pdf

2021-12-28 12:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 13 602 006,00 zł brutto.
2021-12-17 13:45 Monika Kaczmarek Zamawiający dodaje załącznik.

zal_1_formularz_ofer [...].doc

zmiana nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 497