Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.97.2021-PN „Dostawa instrumentarium (narzędzi elektrochirurgicznych)kompatybilnych z generatorami Valleylab (Force Triad) i Erbe dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 24 miesięcy”

Deadlines:
Published : 26-11-2021 09:33:00
Placing offers : 30-12-2021 11:00:00
Offers opening : 30-12-2021 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dok. podpisane.7z 7z 1249.32 2021-11-26 09:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.3 2021-11-26 09:33:00 Proceeding
ZAł.4 JEDZ.zip zip 77.33 2021-11-26 09:33:00 Proceeding
Zał,1,2,5,6 edytowalny7z.7z 7z 37.58 2021-11-26 09:33:00 Proceeding
Sprostowanie_ogloszenia.pdf pdf 66.95 2021-12-23 12:23:50 Proceeding
Zał.1,5,6.doc doc 83 2021-11-29 08:05:20 Public message
Zał.2 F. asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 27.03 2021-11-29 08:05:20 Public message
Sprostowanie 2021-OJS248-656524-pl.pdf pdf 66.95 2021-12-27 07:23:57 Public message
Wyjaśnienia.pdf pdf 492.84 2021-12-21 11:13:46 Public message
Zadanie 1 po zmianach.xls xls 32.5 2021-12-21 11:13:46 Public message
ENOTICES_n002aas8 (external)-2021-175862-NF14-PL.pdf pdf 896.05 2021-12-21 11:13:46 Public message
SWZ.pdf pdf 623.46 2021-12-21 11:13:46 Public message
Zał.2 F. asortymentowo-cenowy po zmianie(zadanie 2,3,4).xlsx xlsx 21.64 2021-12-21 11:20:55 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 697.86 2021-12-30 13:00:17 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty 05.01.2022r..pdf pdf 694.93 2022-01-05 14:23:22 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 11.01.2022.pdf pdf 610.12 2022-01-11 14:38:19 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej podp..pdf pdf 478.02 2022-01-11 14:38:19 Public message

Announcements

2022-01-11 14:38 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-05 14:23 Beata Kopeć Wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania 2 z dnia 5.01.2022r.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-12-30 13:00 Beata Kopeć Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-30 11:00 Buyer message Kwota gross przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 - 716 385,60 zł
Zadanie 2 - 336 589,56 zł
Zadanie 3 - 101 913,12 zł
Zadanie 4 - 813 024,00 zł
2021-12-27 07:23 Beata Kopeć Sprostowanie

Sprostowanie 2021-OJ [...].pdf

2021-12-21 11:20 Beata Kopeć Zał. 2 F asortymentowo-cenowy po zmianach (zadanie 2,3,4,)

Zał.2 F. asortymento [...].xlsx

2021-12-21 11:13 Beata Kopeć Wyjaśnienia treści SWZ
SWZ po zmianach
Załącznik 2 -Zadanie 1 po zmianach
Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku 2 F. asortymentowo-cenowy - Zadanie 1, w związku z czym przedłuża termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert: 28.12.2021r. godz. 11:00 30.12.2021r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert : 28.12.2021r. godz. 11:05 30.12.2021r. godz. 11:05

Wyjaśnienia.pdf

Zadanie 1 po zmianac [...].xls

ENOTICES_n002aas8 (e [...].pdf

SWZ.pdf

2021-11-29 08:05 Beata Kopeć załączniki edytowalne

Zał.1,5,6.doc

Zał.2 F. asortymento [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 664