Proceeding: ZP.271.38.2021 OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTO ZŁOTÓW

Grzegorz Bąbiński
Urząd Miejski w Złotowie
Deadlines:
Published : 23-11-2021 11:25:00
Placing offers : 01-12-2021 11:00:00
Offers opening : 01-12-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08d9ae66-9325-4a19-a832-090001f47aa7.pdf pdf 94.87 2021-11-23 11:25:00 Proceeding
Rozdział II.zip zip 300.79 2021-11-23 11:25:00 Proceeding
wzór umowy - zmiana studium z zał. 1 i 2.pdf pdf 1157.01 2021-11-23 11:25:00 Proceeding
uchwała - załącznik nr 3 do umowy.pdf pdf 896.53 2021-11-23 11:25:00 Proceeding
SWZ Opracowanie zmiany studium ......pdf pdf 207.11 2021-11-23 11:25:00 Proceeding
Inf. o maks. kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 286.36 2021-11-30 10:40:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert ostatecznych.pdf pdf 469.57 2021-12-01 13:28:19 Public message

Announcements

2021-12-01 13:28 Grzegorz Bąbiński Informacja z otwarcia ofert ostatecznych

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-30 10:40 Grzegorz Bąbiński Informacja o kwocie na realizację zamówienia

Inf. o maks. kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 233