Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.113.2021.ZP3 Opracowanie graficzne, skład, korekta, wydruk wraz z dostarczeniem do Zamawiającego kwartalnika „BIAŁE BŁOTA TU I TERAZ” ISSN 2719-3640

Joanna Kwiatkowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 22-11-2021 13:55:00
Placing offers : 30-11-2021 10:00:00
Offers opening : 30-11-2021 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 311 17 62 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2065.54 2021-11-22 13:55:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 206.86 2021-11-22 13:55:00 Proceeding
Wzór umowy.docx docx 45.44 2021-11-22 13:55:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 481.76 2021-11-22 13:55:00 Subject of the order
Formularz ofertowy.docx docx 26.32 2021-11-22 13:55:00 Criterion
Oświadczenia.docx docx 20.89 2021-11-22 13:55:43 Criterion
Informacja z otwarcia ofert z dn. 30.11.2021 r.zip zip 421.52 2021-11-30 15:33:44 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 20.12.2021 r..zip zip 475.61 2021-12-20 10:13:34 Public message

Announcements

2021-12-20 10:13 Joanna Kwiatkowska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 18.12.2021 r.

Zawiadomienie o wybo [...].zip

2021-11-30 15:33 Joanna Kwiatkowska Informacja z otwarcia ofert z dn. 30.11.2021 r.

Informacja z otwarci [...].zip

2021-11-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 13 000,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie graficzne, skład, korekta, wydruk wraz z dostarczeniem do Zamawiającego kwartalnika „BIAŁE BŁOTA TU I TERAZ” ISSN 2719-3640 Zgodnie z OPZ

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy.d [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenia - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień złożenia ofert oświadczenia stanowiące ostateczne potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu. Attachment required

Oświadczenia.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 254