Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-54/21 Dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe - AE/ZP-27-54/21

Deadlines:
Published : 19-11-2021 14:29:00
Placing offers : 07-12-2021 09:00:00
Offers opening : 07-12-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 77 2021-11-19 14:29:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.82 2021-11-19 14:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 849.1 2021-11-19 14:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 46 2021-11-19 14:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 33.5 2021-11-19 14:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 40.5 2021-11-19 14:29:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 908.44 2021-11-22 14:29:32 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 357.29 2021-11-25 14:55:02 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 38.22 2021-11-25 14:56:28 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.pdf pdf 327.55 2021-11-26 08:54:25 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści do SWZ 3.pdf pdf 2127.53 2021-11-29 14:20:35 Public message
Załącznik Nr 1 PO ZMIANIE.xls xls 46 2021-11-29 14:20:35 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf pdf 38.22 2021-11-29 14:21:23 Public message
Pytania i odpowedzi do treści SWZ 4.PDF PDF 340.19 2021-12-01 13:19:16 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 353.64 2021-12-07 09:18:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 353.56 2021-12-07 11:41:46 Public message
Sprostowanie informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 407.81 2021-12-09 14:07:03 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 1053.19 2022-01-05 12:08:46 Public message

Announcements

2022-01-05 12:08 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-12-09 14:07 Zamówienia Publiczne Sprostowanie omyłki pisarskiej w Informacji, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sprostowanie informa [...].PDF

2021-12-07 11:41 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-12-07 09:18 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2021-12-01 13:19 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 4.

Pytania i odpowedzi [...].PDF

2021-11-29 14:21 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2021-11-29 14:20 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z Załącznikiem Nr 1 do SWZ po dokonanej zmianie treści SWZ.
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07.12.2021 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik Nr 1 PO ZM [...].xls

2021-11-26 08:54 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-11-25 14:56 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2021-11-25 14:55 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ.
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03.12.2021 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz. 10:00.

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2021-11-22 14:29 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 961