Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 044/2021 Dostawa paliw płynnych w 2022 r. – benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy

Deadlines:
Published : 19-11-2021 13:42:00
Placing offers : 30-11-2021 10:00:00
Offers opening : 30-11-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2- SWZ.zip zip 492.39 2021-11-19 13:42:00 Proceeding
044_2021 Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2021_BZP 00276587_01 z dn. 19.11.2021.pdf pdf 136.37 2021-11-19 13:42:00 Proceeding
044_2021 Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 23.11.2021.docx docx 60.98 2021-11-23 12:34:59 Public message
044_2021 informacje z otwarcia ofert z dn. 30.11.2021.doc doc 77 2021-11-30 12:16:01 Public message
044_2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 92.82 2021-12-13 10:44:46 Public message

Announcements

2021-12-13 10:44 Małgorzata Czajkowska W dniu 13.12.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

044_2021 - Informacj [...].docx

2021-11-30 12:16 Małgorzata Czajkowska Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. uPzp, Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

044_2021 informacje [...].doc

2021-11-30 10:03 Małgorzata Czajkowska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego kwotę brutto: 292 838,40 PLN, w tym:
- na część I – 115 915,20 PLN
- na część II – 176 923,20 PLN
2021-11-23 12:34 Małgorzata Czajkowska W dniu 23.11.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku przekazuje wyjaśnienia do treści SWZ.

044_2021 Wyjaśnienia [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 539