Proceeding: PT.236.127.2021 Zakup - dostawa papieru ksero A4 dla KP PSP Limanowa

Witold Chojnacki
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Department: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej
Deadlines:
Published : 19-11-2021 13:27:00
Placing offers : 25-11-2021 13:00:00
Offers opening : 25-11-2021 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

  I.         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


     Zakup - dostawa Papieru ksero A4/80 g/m² kolor biały (500 sztuk w ryzie) dla KP PSP Limanowa


II.        SPECYFIKACJA OGÓLNA


1. Termin realizacji zamówienia: do 11.12.2021r.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.

3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 7 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.

4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.

5. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

6. Wyposażenie posiada (jeśli wymagane) aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, jest sprawne, spełnia wymogi zgodne z wytycznymi producenta i posiadają aktualny czasookres użytkowania. Kopie świadectw należy dołączyć do zamówienia. 

7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.

8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.

9. Informujemy, że niniejsze postępowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

10. Kryterium oceny najniższa cena oraz termin dostawy.

11. Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.

12. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zaproszenia oraz przeprowadzenie negocjacji dot. wszystkich warunków zamówienia z wybranymi Wykonawcami do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej.

13. Dostawca wpisany do białej listy podatników VAT.

III.     KONTAKT

     W razie pytań merytorycznych proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub:

Naczelnik Wydziału Logistycznego

mł. bryg. mgr inż. Witold Chojnacki

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

ul. M.B. Bolesnej 43

34-600 Limanowa

tel.: (47) 8314741

e-mail: w.chojnacki@kppsplimanowa.pl

W razie pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7:00 do 17:00.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Papier ksero A4 A4/80 g/m² kolor biały (500 sztuk w ryzie) 500 ream Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej
Matki Boskiej Bolesnej 43
34-600, Limanowa
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji zamówienia: do 11.12.2021r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 121