Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.192.2021 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru na rzecz PIG-PIB

Deadlines:
Published : 19-11-2021 13:07:00
Placing offers : 06-12-2021 12:00:00
Offers opening : 06-12-2021 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 551.33 2021-11-19 13:07:00 Proceeding
załączniki nr 3, 4, 5 do SWZ wersja edytowalna.doc doc 579.5 2021-11-19 13:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 79.91 2021-11-19 13:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.12 2021-11-26 15:47:43 Public message
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ).pdf pdf 181.93 2021-11-26 15:47:43 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 37.13 2021-12-01 14:31:07 Public message
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 477.64 2021-12-01 14:31:07 Public message
AKTUALNE załączniki nr 3, 4, 5 do SWZ wersja edytowalna.doc doc 608 2021-12-01 14:31:07 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 177.29 2021-12-07 13:33:15 Public message

Announcements

2021-12-07 13:33 Joanna Kaczmarzyk ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2021-12-06 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 401 819,81 zł brutto
2021-12-01 14:31 Joanna Kaczmarzyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
AKTUALNE załączniki nr 3, 4, 5 do SWZ wersja edytowalna

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

WYJAŚNIENIE I ZMIANA [...].pdf

AKTUALNE załączniki [...].doc

2021-11-26 15:47 Joanna Kaczmarzyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) - zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

ZMIANA TREŚCI SPECYF [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 384