Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TI.261.41.2021. Sprzedaż i dostawa prasy codziennej oraz czasopism

Deadlines:
Published : 19-11-2021 10:45:00
Placing offers : 19-11-2021 12:29:57
Offers opening : 03-12-2021 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specificationsOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.plOgłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę prasy codziennej i czasopism.

 Numer sprawy nadany przez Zamawiającego TI.261.41.2021

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.
 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
41 SIWZ.pdf pdf 218.96 2021-11-19 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1, 2 do SIWZ.docx docx 36.01 2021-11-19 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf pdf 75.21 2021-11-19 10:45:00 Proceeding

Announcements

2021-11-19 12:29 Artur Połys Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: nieprawidłowa oferta

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena ofertowa Cena wskazana w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dokumenty wymagane zgodnie ze SIWZ - - Attachment required (0)
3 Tajemnica Przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy (0)

The number of page views: 170