Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/792/101/21 Dostawy produktów leczniczych p/bakteryjnych, p/wirusowych, p/grzybiczych i środków kontrastowych

Deadlines:
Published : 19-11-2021 10:33:00
Placing offers : 22-12-2021 10:00:00
Offers opening : 22-12-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 710.08 2021-11-19 10:33:00 Proceeding
2. SWZ z załącznikami.pdf pdf 1873.52 2021-11-19 10:33:00 Proceeding
3. Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy.docx docx 34.2 2021-11-19 10:33:00 Proceeding
4. Zał. nr 2 Formularz cenowy.xls xls 116.5 2021-11-19 10:33:00 Proceeding
5. Zał. nr 3 Wzór umowy.pdf pdf 324.91 2021-11-19 10:33:00 Proceeding
6. Zał. nr 4 Wzór JEDZ-a.doc doc 187 2021-11-19 10:33:00 Proceeding
7. Zał. nr 5, 6, 7, 8 Oświadczenia.docx docx 19.92 2021-11-19 10:33:00 Proceeding
8. Zał. nr 9 Umowa powierzenia przetwarzania danych.pdf pdf 283.47 2021-11-19 10:33:00 Proceeding
9. Zał. nr 10 Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.49 2021-11-19 10:33:00 Proceeding
10. SWZ Przetarg nieograniczony.pdf pdf 796.29 2021-11-19 10:33:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 483.26 2021-12-01 13:26:45 Public message
Odp. na pytania.pdf pdf 849.76 2021-12-01 13:26:45 Public message
Odpowiedzi na pytania II.pdf pdf 544.36 2021-12-10 11:49:27 Public message
Odp. na pytania II.pdf pdf 770.54 2021-12-10 11:49:27 Public message
Odpowiedzi na pytania III.pdf pdf 853.61 2021-12-14 12:09:11 Public message
Odp. na pytania III.pdf pdf 896.74 2021-12-14 12:09:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1090.94 2021-12-23 11:56:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert - pismo.pdf pdf 562.36 2021-12-23 11:56:20 Public message
Lista Wykonawców.pdf pdf 190.67 2021-12-23 11:56:20 Public message
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 205.61 2021-12-23 11:56:20 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe I..pdf pdf 666.38 2022-02-25 12:33:26 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe I.pdf pdf 277.66 2022-02-25 12:33:26 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe II..pdf pdf 624.41 2022-03-10 11:39:13 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe II.pdf pdf 534.22 2022-03-10 11:39:13 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe III..pdf pdf 492.03 2022-03-24 14:47:06 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe III.pdf pdf 298.85 2022-03-24 14:47:06 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe IV..pdf pdf 568.48 2022-03-28 14:29:16 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe IV.pdf pdf 517.21 2022-03-28 14:29:16 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe V..pdf pdf 640.28 2022-04-01 13:53:20 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe V.pdf pdf 552.06 2022-04-01 13:53:20 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe VI..pdf pdf 535.77 2022-04-22 11:18:34 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe VI.pdf pdf 430.37 2022-04-22 11:18:34 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe VII..pdf pdf 490.73 2022-06-09 10:54:11 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe VII.pdf pdf 290.13 2022-06-09 10:54:11 Public message

Announcements

2022-06-09 10:54 Elżbieta Borowik Rozstrzygnięcie częściowe VII

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2022-04-22 11:18 Elżbieta Borowik Rozstrzygnięcie częściowe VI

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2022-04-01 13:53 Elżbieta Borowik Rozstrzygnięcie częściowe V

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2022-03-28 14:29 Elżbieta Borowik Rozstrzygnięcie częściowe IV

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2022-03-24 14:47 Elżbieta Borowik Rozstrzygnięcie częściowe III

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2022-03-10 11:39 Elżbieta Borowik Rozstrzygnięcie częściowe II

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2022-02-25 12:33 Elżbieta Borowik Rozstrzygnięcie częściowe I

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2021-12-23 11:56 Magdalena Wieczerzak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

Lista Wykonawców.pdf

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-12-22 10:00 Buyer message
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający informuje, że kwoty jakie przeznaczył na sfinansowanie zamówienia publicznego z podziałem na Zadania wynoszą:
Numer Zadania Kwota
Zadanie 1 26 932,50 zł brutto
Zadanie 2 54 763,67 zł brutto
Zadanie 3 5 772,06 zł brutto
Zadanie 4 170 506,78 zł brutto
Zadanie 5 6 665,39 zł brutto
Zadanie 6 219,24 zł brutto
Zadanie 7 17 035,92 zł brutto
Zadanie 8 2 720,97 zł brutto
Zadanie 9 11 397,93 zł brutto
Zadanie 10 1 698,46 zł brutto
Zadanie 11 52 920,00 zł brutto
Zadanie 12 94 966,56 zł brutto
Zadanie 13 1 218 726,00 zł brutto
Zadanie 14 6 817,93 zł brutto
Zadanie 15 381 153,60 zł brutto
Zadanie 16 19 734,62 zł brutto
Zadanie 17 98 884,80 zł brutto
Zadanie 18 315,04 zł brutto
Zadanie 19 533 986,56 zł brutto
Zadanie 20 100 170,00 zł brutto
Zadanie 21 74 563,20 zł brutto
Zadanie 22 37 800,00 zł brutto
Zadanie 23 3 358,80 zł brutto
Zadanie 24 358 286,76 zł brutto
Zadanie 25 1 507,83 zł brutto
Zadanie 26 91 976,04 zł brutto
Zadanie 27 9 699,64 zł brutto
Zadanie 28 184 898,59 zł brutto
Zadanie 29 1 259 064,00 zł brutto
Zadanie 30 710 793,81 zł brutto
Zadanie 31 497 522,52 zł brutto
Zadanie 32 59 072,00 zł brutto
Zadanie 33 53 900,04 zł brutto
Zadanie 34 16 042,86 zł brutto
Zadanie 35 143 265,02 zł brutto
Zadanie 36 30 844,80 zł brutto
Zadanie 37 328 565,38 zł brutto
Zadanie 38 132 377,33 zł brutto
Zadanie 39 22 712,40 zł brutto
Zadanie 40 14 947,20 zł brutto
Zadanie 41 7 642,08 zł brutto
Razem: 6 844 228,33 zł brutto

2021-12-14 12:09 Elżbieta Borowik Odpowiedzi na pytania III

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odp. na pytania III. [...].pdf

2021-12-10 11:49 Elżbieta Borowik Odpowiedzi na pytania II

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odp. na pytania II.p [...].pdf

2021-12-01 13:26 Elżbieta Borowik Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odp. na pytania.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1424