Proceeding: DAG-PKl-2242-15-21 Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji w Muzeum Śląskim w Katowicach ul. Dobrowolskiego 1.

Paweł Klus
Muzeum Śląskie w Katowicach Department: Techniczny
Deadlines:
Published : 18-11-2021 12:34:00
Placing offers : 25-11-2021 13:00:00
Offers opening : 25-11-2021 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

 

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji w Muzeum Śląskim w Katowicach ul. Dobrowolskiego 1.
znak sprawy: DAG-PKl-2242-15-21

 

Ofertę należy złożyć poprzez poniższy formularz elektroniczny. Szczegóły dotyczące warunków postępowania oraz przedmiotu zamówienia zawiera dokument pn.: „Zaproszenie do składania ofert” wraz załącznikami.

 

W przypadku pytań: 

-         merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk Wyślij wiadomość do zamawiającego lub pod adresem e-mail: elektryk@muzeumslaskie.pl lub pod numerem telefonu: 32 213 08 03, 504 269 161. Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego jest: Paweł Klus;

-         związanych z obsługą platformy zakupowej, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 Informacje proceduralne oraz RODO.pdf pdf 111.24 2021-11-18 12:34:00 Proceeding
DAG-PKl-2242-15-21 - Zaproszenie w trybie zapytania ofertowego otwartego.pdf pdf 2202.68 2021-11-18 12:34:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 160.57 2021-11-19 12:39:28 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 99.29 2021-11-18 12:34:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji w Muzeum Śląskim w Katowicach ul. Dobrowolskiego 1 Zakres pomiarów zgodnie z Zaproszeniem i Opisem przedmiotu zamówienia 1 set Muzeum Śląskie w Katowicach
Tadeusza Dobrowolskiego 1
40-205, Katowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5934 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 21 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Proszę złożyć oświadczenie Attachment required

Załącznik nr 3 - Ośw [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 221