Proceeding: 14/2021 Wykonanie łazienki przy ul. Metalowców 4/3 w Gliwicach i wykonanie c.o. gazowego lokalach mieszkalnych położonych przy ul. Metalowców 4/2 i 3 w Gliwicach wraz z likwidacją pieców na paliwo stałe.

Deadlines:
Published : 17-11-2021 13:15:00
Placing offers : 25-11-2021 13:15:00
Offers opening : 25-11-2021 13:20:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Witam!

 Przy ul. Metalowców nr 4 w Gliwicach zamierzamy wykonać na łazienkę w lokalu mieszkalnym nr 3 z  jednoczesnym wykonaniem, indywidualnych ogrzewań gazowych dla lokali gminnych nr 2 i 3 z likwidacją pieców węglowych w obu mieszkaniach.

 

Tytuł zadania :

 Wykonanie łazienki przy ul. Metalowców 4/3 w Gliwicach i wykonanie c.o. gazowego lokalach mieszkalnych położonych przy ul. Metalowców 4/2 i 3 w Gliwicach wraz z likwidacją  pieców na paliwo stałe.

W załączeniu komplet dokumentacji.

 

Przed przystąpieniem do prac wykonawca będzie zobowiązany do:

-          spisania umowy z ZDM G-ce o zezwolenie na zajęcie chodnika lub jezdni ( jeżeli będzie to konieczne)

-          podłączenie podliczników na wodę i energię. Punkty podłączenia wskaże upoważniony przez kierownika pracownik ROM-u

-          zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunków socjalnych swoim pracownikom

-          zainstalowanie kontenera na składowanie gruzu i sukcesywne jego wywożenie na wysypisko

-          przeszkolenia pracowników realizujących zadanie pod względem bhp

 

W czasie realizacji robót i po ich zakończeniu wykonawca będzie zobowiązany do:

-          prowadzenia księgi obmiarów, dziennika budowy, zgłaszania robót zanikowych i zgłaszania ich do odbioru

-          przeprowadzania prób i odbiorów w porozumieniu z Gazownią Gliwicką,

-          zgłoszenia do Zakładu Kominiarskiego wykonanych podłączeń do przewodów wentylacyjnych i przewodu spalinowego

-          przeprowadzania prób i odbiorów wymaganych dla instalacji gazowych i c.o.

 

W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą na wykonanie robót informuję, iż termin składania ofert upływa 25 LISTOPADA 2021 roku.

PROSIMY O PODANIE W OFERCIE INFORMACJI ZAWIERAJĄCEJ TERMIN WYKONANIA PRAC (Ze względu na pandemię będzie on mógł ulec zmianie w przypadku braku dostępu do lokali)   ORAZ OKRES GWARANCJI NA WYKONANE PRACE. W OFERCIE MUSI BYĆ INFORMACJA O TYM, KTO BĘDZIE PEŁNIŁ ROLĘ KIEROWNIKA ROBÓT.

Jako załącznik do oferty prosimy złożyć  uzupełnione  tabele z podziałem kosztów - tabela dołączona do załączników postępowania.

 

 
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Mieszkanie_nr_2.zip zip 6119.24 2021-11-17 13:15:00 Proceeding
Instalacja_co_i_cwu.zip zip 6677.63 2021-11-17 13:15:00 Proceeding
Mieszkanie_nr_3.zip zip 6010.15 2021-11-17 13:15:00 Proceeding
Wydzielenie_łazienki.zip zip 6875.55 2021-11-17 13:15:00 Proceeding
202111171230.tif tif 57.42 2021-11-17 13:15:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5934 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 154