Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPB.272.TP.11.2021 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na lata 2022-2023

Marzena Święcicka
Powiat Ostrołęcki Department: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Deadlines:
Published : 17-11-2021 12:09:00
Placing offers : 26-11-2021 09:00:00
Offers opening : 26-11-2021 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5- Wzór oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.doc doc 38.5 2021-11-17 12:09:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Projektowane Postanowienia Umowy.doc doc 114 2021-11-17 12:09:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Druk własny potwierdzenia odbioru..pdf pdf 285.29 2021-11-17 12:09:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 117.46 2021-11-17 12:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1 -Wzór oferty.doc doc 105.5 2021-11-17 12:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2- Wzór oświadczenia Wykonawcy, dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.doc doc 38 2021-11-17 12:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125.doc doc 39.5 2021-11-17 12:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów - Kopia.doc doc 28 2021-11-17 12:09:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 689.9 2021-11-17 12:09:00 Proceeding
Wyjaśnienia,zmiany SWZ.pdf pdf 300.22 2021-11-22 15:37:42 Public message
poprawiony Załącznik nr 6 - Projektowane Postanowienia Umowy.doc doc 115 2021-11-22 15:48:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 189.73 2021-11-26 09:36:44 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 201.47 2021-12-02 11:00:24 Public message

Announcements

2021-12-02 11:00 Marzena Święcicka Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2021-11-26 09:36 Marzena Święcicka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-26 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 675 000,00 zł
2021-11-22 15:48 Marzena Święcicka Poprawiony Załącznik - Projektowane Postanowienia Umowy

poprawiony Załącznik [...].doc

2021-11-22 15:37 Marzena Święcicka Wyjaśnienia, zmiany.

Wyjaśnienia,zmiany S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 427