Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: H/2/2021 „Remont/ modernizacja „Pałacyku” nad zalewem”

Deadlines:
Published : 18-11-2021 06:47:00
Placing offers : 06-12-2021 09:00:00
Offers opening : 06-12-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ załącznik nr 1 formularz oferty.docx docx 24.36 2021-11-18 06:47:00 Proceeding
SWZ załącznik nr 2 oswiadczenie wykonawcy.docx docx 19.29 2021-11-18 06:47:00 Proceeding
SWZ załącznik nr 3 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 16.52 2021-11-18 06:47:00 Proceeding
SWZ załącznik nr 4 wykaz wykonanych robót budowlanych.docx docx 16.99 2021-11-18 06:47:00 Proceeding
SWZ załącznik nr 5 wykaz osób.docx docx 16.89 2021-11-18 06:47:00 Proceeding
SWZ załącznik nr 7 wzór umowy.docx docx 97.43 2021-11-18 06:47:00 Proceeding
SWZ załącznik nr 8 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z art 125 Uzp.docx docx 14.11 2021-11-18 06:47:00 Proceeding
SWZ załącznik nr 6 dokumentacja projektowa.rar rar 56399 2021-11-18 06:47:00 Proceeding
SWZ do II przetargu na platformę.docx docx 162.59 2021-11-18 06:47:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #537268.pdf pdf 23.38 2021-12-06 10:49:00 Public message
unieważnienie postępowania 09 grudnia 2021.pdf pdf 294.1 2021-12-09 07:42:39 Public message

Announcements

2021-12-09 07:42 Jacek Zańko Informacja z unieważnienia postępowania.

unieważnienie postęp [...].pdf

2021-12-06 10:49 Jacek Zańko Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-06 09:00 Buyer message Zamawiająca zamierza przeznaczyć 300 000,00 zł gross na sfinalizowanie zamówienia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 460