Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 57/2021 Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad Komputerowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym

Deadlines:
Published : 16-11-2021 10:08:00
Placing offers : 03-12-2021 11:45:00
Offers opening : 03-12-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Przypominamy że ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Serwis ZSI.zip zip 281.93 2021-11-16 10:08:00 Proceeding
6 - Modyfikacja SWZ 1.docx docx 16.21 2021-11-29 13:28:02 Public message
8 - Odpowiedzi na pytania 1.docx docx 20.76 2021-12-01 14:44:14 Public message
9 - Modyfikacja nr 2 SWZ.docx docx 18.72 2021-12-01 14:45:12 Public message
11 - Informacja z otwarcia ofert - Serwis ZSI.docx docx 17.86 2021-12-07 11:38:56 Public message
15 - Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - Projekty przebudowy sieci.docx docx 17.78 2021-12-21 08:17:49 Public message
19 - Informacja o wyborze - Serwis ZSI.doc doc 36 2021-12-30 11:24:57 Public message

Announcements

2021-12-30 11:24 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

19 - Informacja o wy [...].doc

2021-12-21 08:17 Marek Kowalski W załączeniu informacja z otwarcia oferty dodatkowej

15 - Informacja z ot [...].docx

2021-12-07 11:38 Marek Kowalski W załączeniu informacja z otwarcia ofert

11 - Informacja z ot [...].docx

2021-12-03 11:45 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 732 000,00 zł net / 900 360,00 zł brutto.
2021-12-01 14:45 Marek Kowalski W załączeniu informacja o dokonanej modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

9 - Modyfikacja nr 2 [...].docx

2021-12-01 14:44 Marek Kowalski W załączeniu informacja o udzielonych odpowiedziach na pytania, która wpłynęły w ramach niniejszego postępowania.

8 - Odpowiedzi na py [...].docx

2021-11-29 13:28 Marek Kowalski W załączeniu informacja o dokonanej modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia

6 - Modyfikacja SWZ [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 554