Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Modernizacja systemu sygnalizacji włamania i napadów w pomieszczeniu CBŚP wraz z podłączeniem do stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Awatar Pracownika
Henryka Łuczka
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 15-11-2021 14:26:00
Placing offers : 19-11-2021 12:24:23
Offers opening : 17-11-2021 08:05:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Komenda Wojewódzka Policji w  Poznaniu Wydział Inwestycji i Remontów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie: Modernizacja systemu sygnalizacji włamania i napadów w pomieszczeniu CBŚP wraz z podłączeniem do stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

Adres  jednostki:

Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Poznaniu

Termin realizacji wykonania usługi do dnia 15. 12. 2021 roku


Wymagane dokumenty składane razem z ofertą:

1. Koncesja MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usługi ochrony mienia realizowanego w formie zabezpieczenia       

    technicznego - wydana na firmę.

2. Zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego II stopnia co najmniej dwóch pracowników..


Zakres prac:

- dostawa i montaż urządzenia umożliwiającego powiadamianie o alarmach kompaktybilnego z systemem SSWiN zainstalowanym w budynku CBŚP w Poznaniu,

- konfiguracja i zaprogramowanie systemu istniejącego SSWiN wraz z dostarczonym nowym urządzeniem,

- sprawdzenie poprawności działania.


Wymagania Zamawiającego:

Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.

KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto

Termin realizacji zamówienia do 15. 12 2021 roku

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.

Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.

Płatność – przelew z terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót. Roboty zostaną opłacone przelewem po otrzymaniu prawidłowych faktur łącznie z podpisanym protokołem odbioru robót potwierdzających wykonanie wad.

Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy

Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia

Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń

Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę  w postępowaniu.


Osoba do kontaktu: Dorota Kozłowska tel 47 -77- 132-69

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2021-11-19 12:24 Henryka Łuczka Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione z powodu nie doszacowania zamówienia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1 Modernizacja systemu sygnalizacji włamania i napadów w pomieszczeniu CBŚP wraz z podłączeniem do stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)

The number of page views: 177