Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSiR/4/2021 Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Pływalni Miejskiej AQUA STAR Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie

Deadlines:
Published : 12-11-2021 13:53:00
Placing offers : 10-12-2021 10:00:00
Offers opening : 10-12-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 133 ust. 1 i art. 135, w związku z art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych, przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości przekraczającej progi unijne na kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Pływalni Miejskiej AQUA STAR Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie.


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie.pdf pdf 102.62 2021-11-12 13:53:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 773.85 2021-11-12 23:37:25 Proceeding
3. SWZ_ZALACZNIKI.docx docx 114.78 2021-11-12 23:37:25 Proceeding
5. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ 03.12.2021.pdf pdf 553.16 2021-12-03 16:43:33 Public message
11. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 76.22 2021-12-10 11:27:08 Public message
13. Unieważnienie przetargu.pdf pdf 46.39 2021-12-16 14:53:13 Public message

Announcements

2021-12-16 14:53 Honorata Siry-Jabłońska W załączeniu Zamawiający przekazuje ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

13. Unieważnienie pr [...].pdf

2021-12-10 11:27 Honorata Siry-Jabłońska W załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

11. Informacja z ot [...].pdf

2021-12-10 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizacje przedmiotowego zadania dysponuje kwotą 1 298 880,00 zł brutto.
2021-12-03 16:43 Honorata Siry-Jabłońska W załączeniu Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania do SWZ jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

5. ODPOWIEDZI NA PYT [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 706