Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UE-01/2021 Zakup i dostawa oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 12-11-2021 10:52:00
Placing offers : 14-12-2021 10:00:00
Offers opening : 14-12-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS220-580544-pl.pdf pdf 147.81 2021-11-12 10:52:00 Proceeding
SWZ olej napędowy.pdf pdf 538.14 2021-11-12 10:52:00 Proceeding
Załączniki do SWZ olej napędowy.7z 7z 350.75 2021-11-12 10:52:00 Proceeding
Sprostowanie Ogłoszenie zmian.pdf pdf 65.93 2021-11-17 09:20:07 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 167.26 2021-12-14 10:02:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 171.94 2021-12-14 12:30:32 Public message
inf o wyborze najkorzystniejsze-1.pdf pdf 211.59 2022-01-11 12:11:03 Public message

Announcements

2022-01-11 12:11 Sylwia Szczepanik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

inf o wyborze najkor [...].pdf

2021-12-14 12:30 Sylwia Szczepanik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-14 10:02 Sylwia Szczepanik Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie. [...].pdf

2021-11-17 09:20 Sylwia Szczepanik Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - opublikowane w dniu 17.11.2021 r.

Sprostowanie Ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 659