Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP-252-22/2021 Zakup wyposażenia na zadanie pn. ,,Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi” Nr postępowania EZP-252-22/2021

Deadlines:
Published : 10-11-2021 14:21:00
Placing offers : 01-12-2021 10:00:00
Offers opening : 01-12-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu AGD, plis, listwy, narożniki, ościeżnice odbojnice, arkusze zabezpieczające drzwi oraz wykonanie stałych zabudów połączonych na stałe ze sobą i ze ścianą, do której bezpośrednio przylegają. Przedmiotem zamówienia są także zestawy komputerowe, maszyny do sprzątania, wózki do sprzątania wielofunkcyjne i kosze na śmieci oraz urządzenia drukujące według asortymentu określonego w formularzach cenowych, który stanowi załącznik Nr 2a do 2 e do niniejszej SWZ. 

2.       Zamówienie zostało podzielone na następujące części

Części nr I – wyposażenie oddziału

Części nr II – zestawy komputerowe

Części nr III – maszyny do sprzątania

Części nr IV – wózki wielkofunkcyjne do sprzatania  i kosze na śmieci

Części nr V – urządzenia drukujące
Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE.pdf pdf 171.69 2021-11-10 14:21:01 Proceeding
Rysunki, opisy.zip zip 15891.95 2021-11-10 14:21:01 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamowienia -pdf.pdf pdf 25438.34 2021-11-10 14:21:01 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.doc doc 483 2021-11-10 14:21:01 Proceeding
Zalącznik Nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 367.92 2021-11-10 14:21:01 Proceeding
Załaczniki od nr 2 a do 2 e.zip zip 385.58 2021-11-10 14:21:01 Proceeding
Załącznik Nr nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 119 2021-11-10 14:21:01 Proceeding
Załączniki od nr 4 do nr 10.zip zip 419.19 2021-11-10 14:21:01 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 2892.24 2021-11-16 12:02:03 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 2 z dnia 17.11.2021 r..pdf pdf 967.39 2021-11-17 10:56:56 Public message
Załacznik Nr 2 c NOWY - Maszyna do szprzatnia.xls xls 75 2021-11-17 10:58:34 Public message
08d9a9ad-8da2-5de7-ac97-0c0001735c75.pdf pdf 38.3 2021-11-17 10:59:21 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 3 z dnia 19.11.2021 r..pdf pdf 584.16 2021-11-19 12:08:06 Public message
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 08d9ada3-4be4-e595-42b8-43000170ee51 (1).pdf pdf 38.31 2021-11-22 13:42:40 Public message
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 781.97 2021-11-22 13:43:47 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 4 z dnia 26.11.2021 r..pdf pdf 614.42 2021-11-26 10:40:18 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamaiwaijacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 663.29 2021-11-26 11:05:04 Public message
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 763.81 2021-11-26 14:44:28 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08d9b0e2-6b44-63e6-a832-090001f49466.pdf pdf 38.31 2021-11-26 14:45:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 810.23 2021-12-01 12:40:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1209.55 2022-01-04 11:20:10 Public message
Zawiadomienie o uniewaznieniu część III oraz część IV postępowania.pdf pdf 934.4 2022-02-11 10:20:50 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d9ec7f-74b1-babe-1551-af0001020fc9 (1).pdf pdf 127.72 2022-02-11 11:02:51 Public message

Announcements

2022-02-11 11:02 Monika Bisaga Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-11 10:20 Monika Bisaga Zawiadomienie o unieważnieniu część III oraz część IV postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-01-04 11:20 Monika Bisaga Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-01 12:40 Monika Bisaga Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-26 14:45 Monika Bisaga Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-11-26 14:44 Monika Bisaga Informacja o zmianie terminu składania ofert

Informacja o zmianie [...].pdf

2021-11-26 11:05 Monika Bisaga Informacja o kwocie jaką Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-11-26 10:40 Monika Bisaga Odpowiedzi na pytania nr 4 z dnia 26.11.2021 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-11-22 13:43 Monika Bisaga Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Informacja o zmianie [...].pdf

2021-11-22 13:42 Monika Bisaga Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmienie [...].pdf

2021-11-19 12:08 Monika Bisaga Odpowiedzi na pytania nr 3 z dnia 19.11.2021 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-11-17 10:59 Monika Bisaga Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08d9a9ad-8da2-5de7-a [...].pdf

2021-11-17 10:58 Monika Bisaga NOWY formularz asortymentowo - cenowy Część II - maszyny do sprzątania

Załacznik Nr 2 c NOW [...].xls

2021-11-17 10:56 Monika Bisaga Odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 17.11.2021 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-11-16 12:02 Monika Bisaga Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1053