Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP-252-21/2021 Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

Deadlines:
Published : 10-11-2021 13:00:00
Placing offers : 19-11-2021 09:30:00
Offers opening : 19-11-2021 09:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych” według asortymentów określonych w formularzach asortymentowo-cenowym, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.
  2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

            Część nr 1 –  pieczywo

            Część nr 2 –  wyroby cukiernicze

  1. Formularze asortymentowo-cenowe określają ilości oraz rodzaj produktów jakie powinny być dostarczone do Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy.
  2. Pozostałe warunki zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2021_BZP 00264725_01 z dnia 2021_11_10 _08d9a37b-e2c9-8ee1-10bc-8000010dcd80.pdf pdf 146.72 2021-11-10 13:00:00 Proceeding
SWZ 252_ 21_2021.doc doc 370 2021-11-10 13:00:00 Proceeding
SWZ 252_21_2021.pdf pdf 10687.31 2021-11-10 13:00:00 Proceeding
Załącznik Nr nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 65.5 2021-11-10 13:00:00 Proceeding
Załacznik Nr 2 a FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY -Pieczywo - część 1 .xls xls 27 2021-11-10 13:00:00 Proceeding
Załacznik Nr 2 b FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY -Wyroby cukiernicze - część 2 .xls xls 29 2021-11-10 13:00:00 Proceeding
Zalącznik Nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 90.96 2021-11-10 13:00:00 Proceeding
4-10 oświadczenia.7z 7z 78.71 2021-11-10 13:00:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką zamierzamy przeznaczyć.pdf pdf 325.66 2021-11-18 08:38:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert EZP-252-21_2021.pdf pdf 405.66 2021-11-19 12:50:08 Public message
Informacja o wyborze WWW.pdf pdf 389.04 2021-11-30 13:14:49 Public message
Ogłoszenie nr 2021BZP 0030304401 z dnia 2021-12-07 08d9b653-f623-4bb1-c8de-110001afb5ca.pdf pdf 91.27 2021-12-07 13:29:35 Public message

Announcements

2021-12-07 13:29 Patrycja Lech Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam "Ogłoszenie o wyniku postępowania".
Z poważaniem,
Patrycja Lech

Ogłoszenie nr 2021BZ [...].pdf

2021-11-30 13:14 Patrycja Lech Dzień dobry. W załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Z poważaniem, Patrycja Lech

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-19 12:50 Patrycja Lech Dzień dobry.
Przesyłam Informację z otwarcia ofert na ,,Dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych”, Nr postępowania EZP-252-21/2021.
Z poważaniem,
Patrycja Lech

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-18 08:38 Patrycja Lech Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam "Informację o kwocie jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia".
Z poważaniem,
Patrycja Lech

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 219