Proceeding: BBA-2.262.28.2021 Dostawa prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej oraz elektronicznej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2022 rok

Deadlines:
Published : 18-11-2021 15:53:00
Placing offers : 03-12-2021 11:00:00
Offers opening : 03-12-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1123.15 2021-11-18 15:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.01 2021-11-18 16:03:24 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 58.6 2021-11-18 16:07:12 Proceeding
odpowiedź na wnioski o zmianę treści SWZ.pdf pdf 180.86 2021-11-23 16:39:59 Public message
Załącznik Formularz cenowy cz. I.docx docx 21 2021-11-23 16:39:59 Public message
Załącznik Formularz cenowy cz. II.docx docx 20.29 2021-11-23 16:39:59 Public message
Załącznik Formularz cenowy cz. III.docx docx 15.27 2021-11-23 16:39:59 Public message
Odpowiedź na wniosek.pdf pdf 199.88 2021-11-25 15:30:31 Public message
Załącznik Formularz cenowy cz. II (25.11.2021).docx docx 20.17 2021-11-25 15:30:31 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.35 2021-11-25 15:30:31 Public message
Załącznik Formularz cenowy cz. II 30.11.2021.docx docx 20.16 2021-11-30 16:11:40 Public message
Odpowiedź na wniosek 30.11.2021.pdf pdf 175.28 2021-11-30 16:11:40 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.11.2021.pdf pdf 41.47 2021-11-30 16:11:40 Public message

Announcements

2021-11-30 16:11 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza odpowiedź na wniosek, zmodyfikowany załącznik - Formularz cenowy cz. II oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Załącznik Formularz [...].docx

Odpowiedź na wniosek [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-11-25 15:30 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza odpowiedź na wniosek, zmodyfikowany załącznik - Formularz cenowy cz. II oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedź na wniosek [...].pdf

Załącznik Formularz [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-11-23 16:39 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na wnioski Wykonawców - modyfikacja załączników do SWZ

odpowiedź na wnioski [...].pdf

Załącznik Formularz [...].docx

Załącznik Formularz [...].docx

Załącznik Formularz [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 286