Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ADZ.261.61.2021 Sprzedaż, dostawa, instalacja oraz uruchomienie fabrycznie nowego przepływowego sortera komórek składającego się z modułu sortującego, wózka z pojemnikami na płyny oraz stacji roboczej

Deadlines:
Published : 12-11-2021 09:06:00
Placing offers : 16-12-2021 10:00:00
Offers opening : 16-12-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane.pdf pdf 120.54 2021-11-12 09:06:00 Proceeding
Załączniki edytowalne do SWZ.docx docx 208.21 2021-11-12 09:06:00 Proceeding
SWZ.BES.pdf pdf 872.67 2021-11-12 09:06:00 Proceeding
espd-request.zip zip 78.35 2021-11-12 09:06:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 279.65 2021-12-20 11:40:19 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.BES.pdf pdf 349.54 2021-12-23 12:40:52 Public message

Announcements

2021-12-23 12:40 Jakub Wielgus Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Z wyrazami szacunku,
Jakub Wielgus

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-12-20 11:40 Jakub Wielgus Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu informację z otwarcia ofert w postępowaniu.
Z wyrazami szacunku,
Jakub Wielgus

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-16 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 900 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 6099