Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Druk gazetki informacyjnej „NA RATUSZU” w 2022 roku

Alina Puzynowska-Szczyra
Urząd Miasta Rydułtowy
Deadlines:
Published : 05-11-2021 13:29:00
Placing offers : 15-11-2021 13:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Wymagania i specyfikacja

1.Przedmiotem zamówienia jest druk 12 wydań gazetki informacyjnej „NA RATUSZU” według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

-nakład - 1800 egzemplarzy,

-format gazety - A4,-ilość stron - 12 (3 kartki formatu A3 złożone do A4),

-papier: okładka - kreda 115 g, środek - offset 80 g,

-kolorystyka: okładka i środek w kolorze

-materiały do druku dostarczane będą do 30 dnia każdego miesiąca,

-termin realizacji - do 3 dni roboczych od dostarczenia materiału do druku

-szycie stron,


2.Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

3.Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj.: Urząd Miasta Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36,44-280 Rydułtowy.

4.Warunki płatności: płatne po każdym wydaniu w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

5.Kryteria wyboru ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena - 100 %. Pod uwagę brana będzie łączna, roczna cena za druk gazety, wyrażona w kwocie brutto

6.Cena: Koszt transportu pokrywa Wykonawca. Koszt ten musi być uwzględniony w cenie ofertowej.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2021-11-22 10:59 Alina Puzynowska-Szczyra Dziękujemy za przesłanie oferty w postępowaniu pn."Druk gazetki informacyjnej „NA RATUSZU” w 2022 roku (ID 532652). W toku postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta, która opiewała na kwotę 12900 zł brutto. Zapraszamy do śledzenia zamówień składanych przez Miasto Rydułtowy i do składania oferty w kolejnym postępowaniu w przyszłym roku. Biuro Organizacyjno-Gospodarcze Urząd Miasta Rydułtowy


Druk gazetki informacyjnej „NA RATUSZU” w 2022 roku (ID 532652)

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena wydruku 12 wydań gazety Kwota brutto za całkowity koszt wydruku 12 wydań gazety w ciągu całego roku 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury vat do siedziby Zamawiającego (0)
3 Dodatkowe koszty - Koszt transportu pokrywa wykonawca. Koszt ten musi być uwzględniony w cenie ofertowej. (0)
Unlock the form

The number of page views: 371