Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Obsługa serwisowa urządzeń kserograficznych będących własnością Urzędu Miasta Rydułtowy w roku 2022

Katarzyna Dzierżęga
Urząd Miasta Rydułtowy
Deadlines:
Published : 05-11-2021 13:07:00
Placing offers : 15-11-2021 13:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa urządzeń kserograficznych będących własnością Zleceniobiorcy:

1. Nashuatec 2205 - Wydział Oświaty

2. Nashuatec DSm620d – Referat Mienia Komunalnego

3. XEROX Work Centre 5330 – Kancelaria

4.Toshiba E-Studio 255 – Referat Architektury i Urbanistyki

5. XEROX WorkCentre 5330 – Referat Podatków

6. XEROX WorkCentre 5330 – korytarz III piętro

7. XEROX Versalink B7030 - korytarz II piętro


Przez obsługę serwisową rozumie się utrzymanie urządzeń w stanie sprawności technicznej, świadczenie usług naprawczych oraz konserwacyjnych (papier zapewnia Zleceniobiorca)

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

3. Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego, tj.: Urząd Miasta Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy.

4. Warunki płatności: kwartalnie, 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

5. Kryteria wyboru ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena - 100 %.

W ofercie należy podać cenę brutto za wydruk 1 kopii czarno-białej.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2021-11-19 09:39 Katarzyna Dzierżęga Dziękujemy za przesłanie oferty w postępowaniu pn."Obsługa serwisowa urządzeń kserograficznych będących własnością Urzędu Miasta Rydułtowy w roku 2022 (ID 532623). W toku postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta, która opiewała na kwotę 0,02 zł gross za wydruk 1 kopii czarno-białej. Zapraszamy do śledzenia zamówień składanych przez Miasto Rydułtowy i do składania oferty w kolejnym postępowaniu w przyszłym roku. Biuro Organizacyjno-Gospodarcze Urząd Miasta Rydułtowy

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa serwisowa Obsługa serwisowa urządzeń kserograficznych będących własnością Urzędu Miasta Rydułtowy w roku 2022 1 pc. Urząd Miasta Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36
44-280, Rydułtowy
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - kwartalnie, 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego (0)
3 Koszt dojazdu - Koszt dojazdu po stronie usługobiorcy, proszę potwierdzić (0)
4 Czas realizacji zgłoszenia - Czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 48 godziny liczony w dni i godziny robocze od chwili powiadomienia go przez Zleceniodawcę o konieczności naprawy lub zauważonych nieprawidłowościach w pracy urządzenia. (0)
5 Urządzenie zastępcze - Zleceniobiorca zobowiązuje się na czas naprawy dłuższy niż 72 godzin dostarczyć urządzenie o podobnych parametrach (0)
Unlock the form

The number of page views: 242