Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Urzędu Miasta Rydułtowy w roku 2022

Katarzyna Dzierżęga
Urząd Miasta Rydułtowy
Deadlines:
Published : 05-11-2021 13:02:00
Placing offers : 15-11-2021 13:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów  biurowych i papierniczych dla Urzędu Miasta Rydułtowy w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem zawierającym przedmiot zamówienia, który musi być dołączony do oferty.

2. Koszt transportu pokrywa Wykonawca. Koszt ten musi być uwzględniony w cenie oferty.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego,tj.: Urząd Miasta Rydułtowy,ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy.

5. Zamawiający ustala termin płatności na 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy. 

6. Dostawa towaru następować będzie w ciągu 72 godzin od chwili złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Dostawy odbywać się będą do siedziby Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.30 – 14.00. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
art. biurowe.ods ods 29.59 2021-11-05 13:02:00 Proceeding

Announcements

2021-11-18 14:41 Katarzyna Dzierżęga Dziękujemy za przesłanie oferty w postępowaniu pn."Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do Urzędu Miasta Rydułtowy w roku 2022 r." (ID 532610) W toku postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta, która opiewała na kwotę 33 273.35 zł brutto. Zapraszamy do śledzenia zamówień składanych przez Miasto Rydułtowy i do składania oferty w kolejnym postępowaniu w przyszłym roku. Biuro Organizacyjno-Gospodarcze Urząd Miasta Rydułtowy

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa materiałów biurowych i papierniczych Dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Urzędu Miasta Rydułtowy w roku 2022 1 pc. Urząd Miasta Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36
44-280, Rydułtowy
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Termin płatności na 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - Dostawa towaru następować będzie w ciągu 72 godzin od chwili złożenia zamówienia, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 180