Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/63/21 Wynajem sprężarki śrubowej zmiennoobrotowej

Deadlines:
Published : 05-11-2021 13:55:00
Placing offers : 19-11-2021 11:00:00
Offers opening : 19-11-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
63_SWZ_wynajem sprężarki.pdf pdf 1090.6 2021-11-05 13:55:00 Proceeding
63_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.87 2021-11-05 13:55:00 Proceeding
63_pytania i odpowiedzi.pdf pdf 41.77 2021-11-10 12:21:28 Public message
63_pytania i odpowiedzi_.pdf pdf 451.22 2021-11-10 12:21:28 Public message
63_ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf pdf 39.93 2021-11-16 06:20:53 Public message
63_pytania_odpowiedzi_i modyfikacja SWZ.pdf pdf 698.1 2021-11-16 06:20:53 Public message
63_pytania_odpowiedzi_i modyfikacja SWZ_.pdf pdf 473.16 2021-11-16 06:20:54 Public message
zmodyfikowany formularz ofertowy.docx docx 17.63 2021-11-16 06:20:54 Public message
63_informacja z otwarcia ofert.docx docx 316.46 2021-11-19 13:47:30 Public message
63_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 316.43 2021-11-19 13:47:30 Public message
63_zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 83.71 2021-12-10 06:37:33 Public message
63_zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_.pdf pdf 460.54 2021-12-10 06:37:33 Public message
63_ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 59.44 2022-01-14 09:20:12 Public message

Announcements

2022-01-14 09:20 Maria Klapczyńska 63_Ogłoszenie o wyniku postępowania

63_ogłoszenie o wyni [...].pdf

2021-12-10 06:37 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/63/21_Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu oferty

63_zawiadomienie o w [...].pdf

63_zawiadomienie o w [...].pdf

2021-11-19 13:47 Maria Klapczyńska Informacja z otwarcia ofert

63_informacja z otwa [...].docx

63_informacja z otwa [...].pdf

2021-11-19 11:00 Buyer message MKUO ProNatura ZP/TP/63/21_Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z ar. 222 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 677 292,71 zł gross
2021-11-16 06:20 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/63/21_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_Zawiadomienie pytania odpowiedzi i modyfikacja

63_ogłoszenie o zmie [...].pdf

63_pytania_odpowiedz [...].pdf

63_pytania_odpowiedz [...].pdf

zmodyfikowany formul [...].docx

2021-11-10 12:21 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/63/21_Zawiadomienie pytania i odpowiedzi

63_pytania i odpowie [...].pdf

63_pytania i odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 486