Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI.VIII.2380.162.2021.MI demontaż radiolini OST 112 wraz z montażem na nowym obiekcie

Michał Iwanowski
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Łączności i Informatyki
Deadlines:
Published : 04-11-2021 12:16:00
Placing offers : 09-11-2021 13:55:45
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedmiotem postępowania jest demontaż radiolini OST 112 wraz z montażem na nowym obiekcie

Warunki postępowania:

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową. 

2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert. 

4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy. 

5. Płatność - przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 

6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający nie dokona jego odbioru. 

7. Wykonawca gwarantuje, że towar jest fabrycznie nowy, nieużywany, fabrycznie zapakowany i wolny od wad. 

8. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

9. Termin realizacji, do dnia 17 grudnia 2021r.   

10. Wykonawca udzieli na oferowany towar min. 12 miesiące gwarancji. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianych sztuk w ramach posiadanych środków finansowych.

12. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacja. Akceptując powyższe warunki Oferent wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


Zapytania co do procedury zakupu: michal iwanowski, KWP w Poznaniu, tel. 477714185 lub e-mail: mihal.iwanowski1@po.policja.gov.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu umowy - Jarocin.docx docx 15.58 2021-11-04 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Protokół‚ odbioru.docx docx 15.34 2021-11-04 12:16:00 Proceeding

Announcements

2021-11-09 13:55 Michał Iwanowski Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postepowanie zostaje anulowane z uwagi na zaoferowanie błędnego przedmiotu zamówienia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 demontaż radiolini OST 112 wraz z montażem na nowym obiekcie zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu umowy 1 pc. KWP w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844, Poznan
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - do 19 grudnia 2021 (0)
5 Gwarancja - Min. 12 miesięcy (0)

The number of page views: 203