Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.107.2021.ZP3 Dostawa znaków drogowych i słupków do ich montażu oraz urządzeń brd na terenie Gminy Białe Błota

Joanna Kwiatkowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 02-11-2021 15:30:00
Placing offers : 15-11-2021 10:00:00
Offers opening : 15-11-2021 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 311 17 62  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2663.73 2021-11-02 15:30:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 210.54 2021-11-02 15:30:00 Proceeding
Projekt umowy.docx docx 27.02 2021-11-02 15:30:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 551.5 2021-11-02 15:30:00 Subject of the order
Formularz ofertowy (2.1).docx docx 24.97 2021-11-02 15:30:00 Criterion
Formularz ofertowy (2.1).docx docx 24.97 2021-11-02 15:30:00 Criterion
Oświadczenia.docx docx 21.17 2021-11-02 15:30:00 Criterion
Formularz cenowy (3.1).xls xls 45.5 2021-11-02 15:30:00 Criterion
Wyjaśnienie treści OPZ z dn. 08.11.2021 r..zip zip 429.91 2021-11-08 15:07:13 Public message
Zmiana treści zapytania ofertowego z dn. 10.11.2021r.zip zip 281.48 2021-11-10 15:18:51 Public message
Ważność oferty.zip zip 271.06 2021-11-12 10:38:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 15.11.2021 r.zip zip 315.12 2021-11-15 12:47:58 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 24.11.2021 r.zip zip 394.06 2021-11-24 12:46:09 Public message

Announcements

2021-11-24 12:46 Joanna Kwiatkowska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 24.11.2021 r.

Zawiadomienie o wybo [...].zip

2021-11-15 12:47 Joanna Kwiatkowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.11.2021 r.

Informacja z otwarci [...].zip

2021-11-15 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 100 000,00 zł brutto.
2021-11-12 10:38 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.107.2021.ZP3 Białe Błota, dnia 12.11.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa znaków drogowych i słupków do ich montażu oraz urządzeń brd
na terenie Gminy Białe Błota”.

W dniu 10.11.2021 r., Zamawiający: Gmina Białe Błota, zamieścił na platformie zakupowej oraz swojej stronie internetowej zmianę treści zapytania ofertowego wraz z ujednoliconym dokumentem, obejmującym formularz cenowy w ww. postępowaniu.
Natomiast w dniu 10.11.2021 r., za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie zakupowej zostały złożone dwie oferty.
Specyfika działania platformy zakupowej powoduje brak możliwości uzyskania danych Wykonawcy, który złożył ofertę, do momentu jej otwarcia.
W związku z powyższym, Zamawiający prosi Wykonawcę, którzy złożyli oferty we wskazanym wyżej terminie, do podjęcia czynności w celu wycofania/zmiany złożonych ofert.
Brak czynności w ww. zakresie potraktowany zostanie jako podtrzymanie oferty oraz powodować będzie zastosowanie zapisów zapytania ofertowego.

Ważność oferty.zip

2021-11-10 15:18 Joanna Kwiatkowska Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 10.11.2021 r.

Zmiana treści zapyta [...].zip

2021-11-08 15:07 Joanna Kwiatkowska Wyjaśnienie treści OPZ z dnia 08.11.2021 r.

Wyjaśnienie treści [...].zip

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa znaków drogowych i słupków do ich montażu oraz urządzeń brd na terenie Gminy Białe Błota Zgodnie z treścią OPZ

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy ( [...].docx

Formularz cenowy (3. [...].xls

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Jednostkowy termin dostawy 40% Zgodnie z opisem zapytania ofertowego Attachment required

Formularz ofertowy ( [...].docx

(0)
6 Oświadczenia - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień złożenia ofert oświadczenia stanowiące ostateczne potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu. Attachment required

Oświadczenia.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 343