Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 12/ 2021

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 02-11-2021 11:58:00
Placing offers : 06-12-2021 12:00:00
Offers opening : 06-12-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 245.83 2021-11-02 11:58:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 364.43 2021-11-02 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 17.47 2021-11-02 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.57 2021-11-02 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.33 2021-11-02 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2021-11-02 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.88 2021-11-02 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.08 2021-11-02 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.2 2021-11-02 11:58:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ -Projekt umowy wraz z załacznikami.7z 7z 443.75 2021-11-02 11:58:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania - platforma.pdf pdf 42.46 2021-11-26 13:34:17 Public message
zdjęcie 1.jpg jpg 5952.42 2021-11-26 13:34:17 Public message
zdjęcie 2.jpg jpg 5918.26 2021-11-26 13:34:17 Public message
badania 190112.pdf pdf 1373.35 2021-11-26 13:34:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 121.31 2021-12-06 13:06:10 Public message
Informacja o wyniku postępowania - Platforma.pdf pdf 49.05 2021-12-31 08:54:17 Public message

Announcements

2021-12-31 08:54 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-12-06 13:06 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-06 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę łącznie: 482 000,00 zł net / 520 560,00 zł brutto, w tym:
- zadanie nr 1: 241 000,00 zł net / 260 280,00 zł brutto;
- zadanie nr 2: 241 000,00 zł net / 260 280,00 zł brutto.
2021-11-26 13:34 Małgorzata Podsiadła Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

zdjęcie 1.jpg

zdjęcie 2.jpg

badania 190112.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 937