Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 66/ZP/21 Dostawy przez Wykonawcę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do AMW Gdynia oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic w roku 2022

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 29-10-2021 11:07:00
Placing offers : 29-11-2021 09:00:00
Offers opening : 29-11-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2021-OJS211-550853-pl.pdf pdf 123.81 2021-10-29 11:07:00 Proceeding
OPZ Część I AMW.PDF PDF 1578.81 2021-10-29 11:07:00 Proceeding
OPZ Część II Pieczywo AOS.PDF PDF 1154.97 2021-10-29 11:07:00 Proceeding
SWZ nieograniczony 66.docx docx 299.3 2021-10-29 11:07:00 Proceeding
SWZ nieograniczony 66.pdf pdf 1592.93 2021-10-29 11:07:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 82.66 2021-10-29 11:07:00 Proceeding
espd-request.xml xml 131.83 2021-10-29 11:07:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2021-10-29 11:07:00 Proceeding
informacja z otwarcia 66.pdf pdf 336.93 2021-11-29 09:33:59 Public message
Zawiadomienie o wyborze 66 na cz I i unieważnienie cz II.pdf pdf 569.98 2021-12-07 08:13:35 Public message
66 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 325.98 2021-11-29 09:00:00 Public message

Announcements

2021-12-07 08:13 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze na część I i unieważnieniu na część II

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-29 09:33 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-29 09:00 Buyer message Informacja o finansowaniu

66 Informacja o fina [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 536