Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/57/21 Dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 02-11-2021 11:42:00
Placing offers : 19-11-2021 10:00:00
Offers opening : 19-11-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.24 2021-11-02 11:42:00 Proceeding
SWZ odzież robocza...pdf pdf 1228.63 2021-11-02 11:42:00 Proceeding
57_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.79 2021-11-10 11:57:44 Public message
57_pytania i odpowiedzi.pdf pdf 119.97 2021-11-10 11:57:44 Public message
57_pytania i odpowiedzi_.pdf pdf 502.15 2021-11-10 11:57:44 Public message
załączniki 2 i 4 do SWZ wersja edytowlana.docx docx 36.08 2021-11-10 11:57:44 Public message
załączniki 2-5 do SWZ wersja edytowalna.docx docx 33.26 2021-11-10 11:57:44 Public message
57_pytanie i odpowiedź_II.pdf pdf 37 2021-11-15 13:38:57 Public message
57_pytanie i odpowiedź_II_.pdf pdf 453.29 2021-11-15 13:38:57 Public message
57_pytanie i odpowiedź_3.pdf pdf 37.74 2021-11-17 13:19:31 Public message
57_pytanie i odpowiedź_3_.pdf pdf 449.36 2021-11-17 13:19:31 Public message
57_zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 64.83 2021-12-04 19:59:19 Public message
57_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 333.9 2021-11-19 13:01:06 Public message
57_informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 559.25 2021-11-19 13:01:06 Public message
57_ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.98 2021-12-16 09:20:14 Public message

Announcements

2021-12-16 09:20 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/57/21_Ogłoszenie o wyniku postępowania

57_ogłoszenie o wyni [...].pdf

2021-12-04 19:59 Maria Klapczyńska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

57_zawiadomienie o w [...].pdf

2021-11-19 13:01 Maria Klapczyńska Informacja z otwarcia ofert

57_informacja z otwa [...].pdf

57_informacja z otwa [...].pdf

2021-11-19 10:00 Buyer message MKUO ProNatura ZP/TP/57/21_ Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 800 096,97 zł brutto
2021-11-17 13:19 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/57/21_Pytanie i odpowiedź

57_pytanie i odpowie [...].pdf

57_pytanie i odpowie [...].pdf

2021-11-15 13:38 Maria Klapczyńska MKOU ProNatura ZP/TP/57/21_Pytanie i odpowiedź_II

57_pytanie i odpowie [...].pdf

57_pytanie i odpowie [...].pdf

2021-11-10 11:57 Maria Klapczyńska MKOU ProNatura ZP/TP/57/21_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_Pytania i odpowiedzi_Załączniki 2-5_Załączniki 2 i 4

57_ogłoszenie o zmia [...].pdf

57_pytania i odpowie [...].pdf

57_pytania i odpowie [...].pdf

załączniki 2 i 4 do [...].docx

załączniki 2-5 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 583