Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPU.271.11.2021 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Opatów i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Robert Puchała
Gmina Opatów
Deadlines:
Published : 03-11-2021 09:38:00
Placing offers : 16-11-2021 10:00:00
Offers opening : 16-11-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021 BZP 00254379 01 z dnia 2021-11-03.pdf pdf 67.98 2021-11-03 09:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 11493.28 2021-11-03 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1.doc doc 205 2021-11-03 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2.doc doc 39 2021-11-03 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3.doc doc 33.5 2021-11-03 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4.doc doc 52 2021-11-03 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5.doc doc 207 2021-11-03 09:38:00 Proceeding
Informacja o wysokości środków.doc doc 573.5 2021-11-16 10:31:13 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.doc doc 583 2021-11-16 11:18:32 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZPU 271.11.2021.pdf pdf 324.42 2021-11-19 12:42:58 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021 BZP 00304392 01.pdf pdf 45.34 2021-12-08 09:43:26 Public message

Announcements

2021-12-08 09:43 Robert Puchała Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00304392/01

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-11-19 12:42 Robert Puchała Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZPU 271.11.2021

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-11-16 11:18 Robert Puchała Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2021-11-16 10:31 Robert Puchała Informacja o wysokości środków

Informacja o wysokoś [...].doc

2021-11-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 550 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 431