Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00249244/01 Zakup i dostawę laptopów’15,6 wraz z oprogramowaniem, stacji roboczych, monitorów komputerowych, drukarki igłowej oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku

Deadlines:
Published : 28-10-2021 11:52:00
Placing offers : 28-10-2021 12:10:03
Offers opening : 08-11-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 12489.65 2021-10-28 11:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.docx docx 39.88 2021-10-28 11:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 19.96 2021-10-28 11:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy.doc doc 49 2021-10-28 11:52:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 17.53 2021-10-28 11:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 14.69 2021-10-28 11:52:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx docx 13.64 2021-10-28 11:52:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx docx 16.67 2021-10-28 11:52:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Projekt umowy.docx docx 112.18 2021-10-28 11:52:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wykaz podwykonawców.docx docx 14.19 2021-10-28 11:52:00 Proceeding

Announcements

2021-11-08 10:00 Buyer message 84000,00
2021-10-28 12:10 Agata Maksymiuk Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Błędne zakwalifikowanie podstawy prawnej wszczętego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 101