Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Z.270.1.6.2021 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Włocławek w roku 2022.

Mirosław Kędroń
Nadleśnictwo Włocławek
Deadlines:
Published : 29-10-2021 09:24:00
Placing offers : 29-11-2021 09:00:00
Offers opening : 29-11-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_Włocławek_2022.pdf pdf 605.92 2021-10-29 09:24:00 Proceeding
załączniki_SWZ.zip zip 13213 2021-10-29 09:24:00 Proceeding
ogłoszenie_2021-OJS211-553713-pl.pdf pdf 500.84 2021-10-29 09:24:00 Proceeding
sprostowanie_ogłoszenia_2021-OJS213-562949-pl.pdf pdf 91.32 2021-11-03 09:21:01 Proceeding
informacja o zwołaniu zebrania wykonawców_1.pdf pdf 105.47 2021-11-03 11:16:27 Public message
informacja z zebrania wykonawców.pdf pdf 118.4 2021-11-16 12:04:09 Public message
informacja z otwacia ofert.pdf pdf 159.71 2021-11-29 14:08:54 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_strona_post..pdf pdf 126.41 2021-12-21 10:00:43 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 117.75 2021-12-21 10:00:43 Public message

Announcements

2021-12-21 10:00 Mirosław Kędroń Nadleśnictwo Włocławek publikuje w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w część nr 1 oraz nr 13

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-11-29 14:08 Mirosław Kędroń Nadleśnictwo Włocławek przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert

informacja z otwacia [...].pdf

2021-11-29 09:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. ), Nadleśnictwo Włocławek informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia podstawowego: wynosi łącznie 12 339 794,69 zł brutto, z tego kwota na poszczególne części zamówienia wynosi odpowiednio:
Pakiet nr:
1: 1 411 816,66 zł brutto
2: 1 650 320,06 zł brutto
3: 1 454 324,29 zł brutto
4: 1 153 308,00 zł brutto
5: 1 643 120,25 zł brutto
6: 1 513 507,95 zł brutto
7: 1 035 525,09 zł brutto
8: 603 866,71 zł brutto
9: 709 323,25 zł brutto
10: 701 910,39 zł brutto
11: 208 883,47 zł brutto
12: 175 446,00 zł brutto
13: 78 442,56 zł brutto
2021-11-16 12:04 Mirosław Kędroń Nadleśnictwo Włocławek przekazuje w załączeniu informację z zebrania wykonawców dotyczącego wyjaśnienia treści SWZ

informacja z zebrani [...].pdf

2021-11-03 11:16 Mirosław Kędroń Nadleśnictwo Włocławek informuje o wyznaczeniu terminu zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. Szczegóły w załączniku.

informacja o zwołani [...].pdf

2021-11-03 11:08 Mirosław Kędroń The message was withdrawn by the Buyer.
2021-11-03 10:12 Mirosław Kędroń Nadleśnictwo Włocławek informuje, że w dniu 03-11-2021r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o nr. 2021/S 213-562949, dotyczące sprostowania ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/S 211-553713 z dnia 29-10-2021r. Cała treść ogłoszenia o sprostowaniu została zamieszczona w załącznikach do postępowania. Ogłoszenie o sprostowaniu stanowi integralną część postępowania.
2021-11-03 09:47 Mirosław Kędroń The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1524