Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 262-9/2021 Dostawa serwera wifi, punktów dostępowych wifi i oprogramowania dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 26-10-2021 12:52:00
Placing offers : 04-11-2021 10:00:00
Offers opening : 04-11-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.41 2021-10-26 12:52:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1183.06 2021-10-26 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 208.1 2021-10-26 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 403.71 2021-10-26 12:52:00 Proceeding
Załączniki nr 1-8 do SWZ edytowalne .docx docx 58.02 2021-10-26 12:52:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 425.63 2021-10-27 12:56:14 Public message
informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 425.15 2021-11-04 11:39:51 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 443.24 2021-11-22 14:18:19 Public message
Inforamcja o ponownym wyborze najorzystniejszej oferty.pdf pdf 430.96 2021-12-08 13:48:41 Public message

Announcements

2021-12-08 13:48 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu

Inforamcja o ponowny [...].pdf

2021-11-22 14:18 Ewa Świątek Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu

informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-04 11:39 Ewa Świątek Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający udostępnia informację o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu

informacja o złożony [...].pdf

2021-11-04 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 105 279,99 PLN
2021-10-27 12:56 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postepowaniu.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 394