Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP00245255/01 Zakup, dostawa i montaż aparatu OCT dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie SPZOZPM.DA(P)26.9.2021

Deadlines:
Published : 26-10-2021 09:24:00
Placing offers : 03-11-2021 12:00:00
Offers opening : 03-11-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_publikacja.pdf pdf 395.01 2021-10-26 09:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.18 2021-10-26 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Parametry techniczno-użytkowe.docx docx 19.47 2021-10-26 09:24:00 Proceeding
Zal_nr_8_do_SWZ_formularz_cenowy.doc doc 38.5 2021-10-26 09:24:00 Proceeding
SWZ_27_10_21.pdf pdf 1208.97 2021-10-27 12:59:24 Public message
pytanie.pdf pdf 459.23 2021-10-29 15:21:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #527122.pdf pdf 27.8 2021-11-03 12:52:25 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 652.29 2021-11-15 14:14:03 Public message

Announcements

2021-11-15 14:14 Monika Jankowska Zamawiający przesyła zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-03 12:52 Monika Jankowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-03 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 200000,00 zł
2021-10-29 15:21 Monika Jankowska Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

pytanie.pdf

2021-10-27 12:59 Monika Jankowska Ponieważ wystąpił jakiś błąd techniczny Zamawiający załącza raz jeszcze SWZ.

SWZ_27_10_21.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 390