Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/S 208-544737 Dowóz uczniów będących mieszkańcami Mikołowa do szkół w roku 2022. (PN/1/2021/UM)

Deadlines:
Published : 26-10-2021 09:09:00
Placing offers : 01-12-2021 09:00:00
Offers opening : 01-12-2021 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.),


Zamawiający:

Gmina Mikołów

ul. Rynek 16

43-190 Mikołów

NIP: 635-18-05-347

REGON: 276257630

strona internetowa: http://bip.mikolow.eu

dla którego na mocy pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) postępowanie prowadzone jest przez:

Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie – Gmina Mikołów

ul. Karola Miarki 9

43-190 Mikołów

tel. (32) 226 20 54; 48 510 219 434

NIP: 635-18-05-347

REGON: 365421894

strona internetowa: http://cuwmikolow.bip.net.pl/

profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow

e-mail: zamowienia@cuw.mikolow.eu

 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający informuje, że komunikacja odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ,
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty,
  • Przesłania odwołania/inne.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN_1_2021_UM SWZ-sig.pdf pdf 963.8 2021-10-26 09:09:00 Proceeding
PN_1_2021_UM Załącznik nr 1.1 do SWZ.docx docx 31.99 2021-10-26 09:09:00 Proceeding
PN_1_2021_UM Załącznik nr 1.2 do SWZ.docx docx 31.9 2021-10-26 09:09:00 Proceeding
PN_1_2021_UM Załącznik nr 2 do SWZ wzór umowy.pdf pdf 543.97 2021-10-26 09:09:00 Proceeding
PN_1_2021_UM Załącznik nr 3 do SWZ OPZ.pdf pdf 379.04 2021-10-26 09:09:00 Proceeding
PN_1_2021_UM Załącznik nr 4 Oświadczenie - aktualność.doc doc 33 2021-10-26 09:09:00 Proceeding
PN_1_2021_UM Załącznik nr 5.1 do SWZ Wykaz sprzętu.docx docx 25.21 2021-10-26 09:09:00 Proceeding
PN_1_2021_UM Załącznik nr 5.2 do SWZ Wykaz sprzętu.docx docx 25.24 2021-10-26 09:09:00 Proceeding
PN_1_2021_UM Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz usług.docx docx 23.24 2021-10-26 09:09:00 Proceeding
PN_1_2021_UM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 124.2 2021-10-26 09:09:00 Proceeding
PN_1_2021_UM Informacja z otwarcia-sig.pdf pdf 328.91 2021-12-01 11:09:53 Public message
PN_1_2021_UM Informacja o wyborze oferty - na stronę-sig.pdf pdf 425.06 2021-12-22 12:46:36 Public message
PN_1_2021_UM OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 111.86 2022-01-28 12:18:50 Public message

Announcements

2022-01-28 12:18 Anna Kwiatkowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

PN_1_2021_UM OGŁOSZE [...].pdf

2021-12-22 12:46 Patrycja Godlewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

PN_1_2021_UM Informa [...].pdf

2021-12-01 11:09 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

PN_1_2021_UM Informa [...].pdf

2021-12-01 09:00 Buyer message Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć: 1 814 400,00 zł brutto, w tym:
część 1: 1 112 400,00 zł brutto
część 2: 702 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 775