Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZG.270.1.4.2021 Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Baligród w roku 2022

Nadleśnictwo Baligród
Nadleśnictwo Baligród
Deadlines:
Published : 25-10-2021 11:56:00
Placing offers : 23-11-2021 09:00:00
Offers opening : 23-11-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 501.5 2021-10-25 11:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 620.55 2021-10-25 11:56:00 Proceeding
zał. 1-13 do SWZ .zip zip 1583.24 2021-10-25 11:56:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ 02.11.2021.pdf pdf 121.96 2021-11-02 11:15:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert 23.11.2021.pdf pdf 159.18 2021-11-23 14:24:27 Public message
30.11.2021 Informacja z unieważnienia cz. 3,4,6,7,8.pdf pdf 160.62 2021-11-30 12:55:30 Public message
16.12.2021 r. Informacja o wyborze ofert.pdf pdf 184.59 2021-12-16 13:13:22 Public message
ZG.270.1.4.2021 Ogłosznie o udzieleniu zamówienia - 2022S 010-020576.pdf pdf 408.39 2022-01-18 12:58:59 Public message

Announcements

2022-01-18 12:58 Nadleśnictwo Baligród Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZG.270.1.4.2021 Ogło [...].pdf

2021-12-16 13:13 Nadleśnictwo Baligród 16.12.2021 r. Informacja o wyborze ofert

16.12.2021 r. Inform [...].pdf

2021-11-30 12:55 Nadleśnictwo Baligród Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach III, IV,VI, VII, VIII

30.11.2021 Informacj [...].pdf

2021-11-23 14:24 Nadleśnictwo Baligród 23.11.2021 r. Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-23 09:00 Buyer message Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: brutto
Pakiet I - 1.L.01/02/03; – leśnictwa: Bystre, Czarne, Jabłonki - 2 203 051,17 zł
Pakiet II – 2.L.04/07 – leśnictwa: Kalnica, Roztoki – 1 889 747,24 zł
Pakiet III – 3.L.05/06 – leśnictwa: Rabe, Kołonice –1 412 900,93 zł
Pakiet IV – 4.L.08 - leśnictwa: Żernica – 930 436,96 zł
Pakiet V – 5.L.09/13 - leśnictwo Bukowiec, Rajskie –1 301 469,55 zł
Pakiet VI - 6.L.10/14 - leśnictwo Górzanka, Zawóz – 1 197 865,35 zł
Pakiet VII – 7.L.11/12 - leśnictwo Wola Górzańska, Polanki – 1 492 757,80 zł
Pakiet VIII – 8.L.15 - leśnictwo Szkółki – 782 216,43 zł
2021-11-02 11:15 Nadleśnictwo Baligród Wyjaśnienie treści SWZ 02.11.2021 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2312