Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 80/2021 Dostawa butów taktycznych – nr postępowania 80/2021

Deadlines:
Published : 22-10-2021 12:31:00
Placing offers : 26-10-2021 13:42:27
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Niniejszym zapraszamy do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości poniżej 130.000 zł, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa butów taktycznych – nr postępowania 80/2021.

Zakres zamówienia został wskazany przez zamawiającego w opisie zamówienia.

Kryterium wyboru będzie najniższa cena brutto zaoferowana przez wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny w terminie do dnia 28.10.2021 r. do godz. 12:30.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmiany zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zestawienie rozmiarów.pdf pdf 213.74 2021-10-22 12:31:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 422.31 2021-10-22 12:31:00 Proceeding
wzór umowy.pdf pdf 641.24 2021-10-22 12:31:00 Proceeding

Announcements

2021-10-26 13:42 Anna Lisiak Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamawiający informuje, że unieważnił niniejsze postępowanie i wszczął nowe, które jest dostępne pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/527515
2021-10-26 13:39 Anna Lisiak Zamawiający informuje, że unieważnił niniejsze postępowanie i wszczął nowe, które jest dostepne pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/527515

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Buty Taktyczne zimowe ZEPHYR Gtx MID TF Wolf - 11 pair - (0)
2 Buty letnie LOWA - ZEPHYR GTX LO TF - 12 pair - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z treścią §6 wzoru umowy. Proszę wpisać "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 22-12-2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Klauzula RODO - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę wpisać "Potwierdzam" (0)
(0)

The number of page views: 440