Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1386/2021 REMONT BASENU KĄPIELOWEGO ZEWNĘTRZNEGO

Deadlines:
Published : 22-10-2021 10:07:00
Placing offers : 10-11-2021 10:00:00
Offers opening : 10-11-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 157.86 2021-10-22 10:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.63 2021-10-22 10:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 534.46 2021-10-22 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf pdf 355.81 2021-10-22 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy.pdf pdf 234.05 2021-10-22 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób skier przez wyk do realiz zamów.pdf pdf 334.37 2021-10-22 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.pdf pdf 195.18 2021-10-22 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - Projekt umowy.pdf pdf 543.19 2021-10-22 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Dokumentacja projektowa.zip zip 20976.4 2021-10-22 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 - Wzor oswiadczenia wykonawców wspólnie ub o udz zam.pdf pdf 195.2 2021-10-22 10:07:00 Proceeding
Załączniki do edycji.zip zip 158.07 2021-10-22 10:12:35 Public message
Odpowiedz na zapytanie wykonawcy.pdf pdf 141.1 2021-10-29 13:27:19 Public message
Odpowiedz na zapytanie Nr 2 wykonawcy.pdf pdf 210.45 2021-11-05 09:15:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 176.73 2021-11-10 11:01:43 Public message
informacja o unieważnieniu na platforme.pdf pdf 258.58 2021-11-18 10:40:33 Public message

Announcements

2021-11-18 10:40 Paweł Kowalczyk Zamawiający (Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.) na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont basenu kąpielowego zewnętrznego zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ww. ustawy.

informacja o unieważ [...].pdf

2021-11-10 11:01 Paweł Kowalczyk Zamawiający (Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.) na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont basenu kąpielowego zewnętrznego.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-10 10:00 Buyer message Zamawiający (Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.) na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia publicznego pn.: REMONT BASENU KĄPIELOWEGO ZEWNĘTRZNEGO zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 1 603 283,08 zł brutto.
2021-11-05 09:15 Paweł Kowalczyk Odpowiedz Nr 2 na zapytanie wykonawcy

Odpowiedz na zapytan [...].pdf

2021-10-29 13:27 Paweł Kowalczyk Odpowiedz na zapytanie wykonawcy

Odpowiedz na zapytan [...].pdf

2021-10-22 10:12 Paweł Kowalczyk Zamawiający publikuje także załączniki do edycji (wszystkie załączniki spakowane *zip)

Załączniki do edycji [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 726