Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00241062/01 Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotu chemia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Deadlines:
Published : 21-10-2021 13:52:00
Placing offers : 29-10-2021 13:00:00
Offers opening : 29-10-2021 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4 Opis przedmiot zamówienia.pdf pdf 524.61 2021-10-21 13:52:00 Proceeding
5 projekt umowy - chemia.pdf pdf 1082.79 2021-10-21 13:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu usługi.pdf pdf 137.55 2021-10-21 13:52:00 Proceeding
SWZ_chemia.pdf pdf 544.81 2021-10-21 13:52:00 Proceeding
umowa powierzenia.pdf pdf 420.87 2021-10-21 13:52:00 Proceeding
załączniki chemia.docx docx 41.46 2021-10-21 13:52:00 Proceeding
załączniki chemia.pdf pdf 727.5 2021-10-21 13:52:00 Proceeding
załączniki chemia - sprostowanie.docx docx 41.9 2021-10-25 13:29:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 431.84 2021-10-29 14:50:41 Public message
Ogłoszenie wyników postepowania - chemia.pdf pdf 680.44 2021-11-10 11:28:44 Public message

Announcements

2021-11-10 11:28 Marek Kierznikiewicz Ogłoszenie wyników postępowania

Ogłoszenie wyników p [...].pdf

2021-10-29 14:50 Marek Kierznikiewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-29 13:00 Buyer message Część 1 - 8 000 zł
Część 2 - 8 000 zł
Część 3 - 8 000 zł
Część 4 - 9 200 zł
Część 5 - 9 200 zł
Część 6 - 9 200 zł
2021-10-25 13:29 Marek Kierznikiewicz Sprostowano błędy w formularzu ofertowym.
Proszę o użycie pliku o nazwie "załączniki chemia - sprostowanie"

załączniki chemia - [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 461