Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-46/21 Dostawy: sprzętu medycznego jedno-i wielorazowego użytku oraz siatek do przepuklin - AE/ZP-27-46/21

Deadlines:
Published : 20-10-2021 13:57:00
Placing offers : 22-11-2021 09:00:00
Offers opening : 22-11-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Załączniki do postępowania:


1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu  

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy  

7/ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

8/ Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 87.5 2021-10-20 13:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 919.01 2021-10-20 13:57:00 Proceeding
Załacznik Nr 2.xml xml 116.93 2021-10-20 13:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 76 2021-10-20 13:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 .pdf pdf 82.47 2021-10-20 13:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 44 2021-10-20 13:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 43 2021-10-20 13:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 43 2021-10-20 13:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 253.66 2021-10-20 14:15:29 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 945 2021-11-02 10:08:42 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 409.12 2021-11-04 09:02:03 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.PDF PDF 475.33 2021-11-05 09:24:26 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 4.PDF PDF 1130.29 2021-11-12 12:18:22 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 253.21 2021-11-22 09:45:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 398.08 2021-11-22 13:33:16 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma.PDF PDF 534.26 2021-12-29 13:54:51 Public message
Inf. o wyborze najk. oferty PLATFORMA.pdf pdf 1916.61 2021-12-30 11:49:11 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma.PDF PDF 562.87 2022-01-05 11:56:20 Public message

Announcements

2022-01-05 11:56 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 6, 7.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-12-30 11:49 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 2, 4, 5, 8 oraz informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 1, 9.

Inf. o wyborze najk. [...].pdf

2021-12-29 13:54 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 3.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-11-22 13:33 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-11-22 09:45 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2021-11-12 12:18 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 4

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-11-05 09:24 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-11-04 09:02 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-11-02 10:08 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1434