Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 64/ZP/21 Dostawa produktów mleczarskich, dań gotowych, jaj, oraz ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb do AMW Gdynia (zwana dalej AMW) oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic (zwana dalej AOS) w roku 2022.

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 19-10-2021 09:39:00
Placing offers : 15-11-2021 09:00:00
Offers opening : 15-11-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 64.pdf pdf 142.29 2021-10-19 09:39:00 Proceeding
OPZ Część I Produkty mleczarskie.pdf pdf 1735.49 2021-10-19 09:39:00 Proceeding
OPZ Część II Garmaż.pdf pdf 1437.33 2021-10-19 09:39:00 Proceeding
OPZ Część III Jaja.pdf pdf 1350.73 2021-10-19 09:39:00 Proceeding
OPZ Część IV Ryby.pdf pdf 1191.56 2021-10-19 09:39:00 Proceeding
SWZ nieograniczony 64.docx docx 302.86 2021-10-19 09:39:00 Proceeding
SWZ nieograniczony 64.pdf pdf 1491.43 2021-10-19 09:39:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 85.46 2021-10-19 09:39:00 Proceeding
espd-request.xml xml 139.55 2021-10-19 09:39:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2021-10-19 09:39:00 Proceeding
Zmiana I do SWZ 64.pdf pdf 333.73 2021-10-20 08:53:51 Public message
Ogłoszenie sprostowaniw 2021-OJS211-552969-pl.pdf pdf 68.65 2021-10-29 09:40:33 Public message
Zmiana II do SWZ 64.pdf pdf 340.84 2021-10-29 09:40:33 Public message
Zapytania I i odpowiedź.pdf pdf 700.91 2021-11-08 10:31:21 Public message
Zapytania II i odpowiedź.pdf pdf 385.71 2021-11-09 14:53:43 Public message
Zapytania III i odpowiedź.pdf pdf 386.2 2021-11-10 08:06:08 Public message
informacja z otwarcia 64.pdf pdf 298.79 2021-11-15 10:10:00 Public message
Zawiadomienie o wyborze 64 na cz I, II i IV i unieważnienie cz III.pdf pdf 421.88 2021-12-16 13:06:33 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 161.62 2023-07-11 12:42:11 Public message
64 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 331.2 2021-11-15 09:00:00 Public message

Announcements

2023-07-11 12:42 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-12-16 13:06 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze cz. I, II i IV oraz unieważnienie cz. III

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-15 10:10 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-15 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

64 Informacja o fina [...].pdf

2021-11-10 08:06 Zamówienia Publiczne Zapytania III i odpowiedź

Zapytania III i odpo [...].pdf

2021-11-09 14:53 Zamówienia Publiczne Zapytanie II i odpowiedź

Zapytania II i odpow [...].pdf

2021-11-08 10:31 Zamówienia Publiczne Zapytania i odpowiedzi I

Zapytania I i odpowi [...].pdf

2021-10-29 09:40 Zamówienia Publiczne Zmiana II do SWZ i ogłoszenie

Ogłoszenie sprostowa [...].pdf

Zmiana II do SWZ 64. [...].pdf

2021-10-20 08:53 Zamówienia Publiczne Zmiana do SWZ

Zmiana I do SWZ 64.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 872