Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 67/ZP/21 Edukacyjne stanowisko laboratoryjne systemu wizyjnego do zastosowań logistycznych z dedykowanym oprogramowaniem – 2 komplety

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 18-10-2021 13:18:00
Placing offers : 26-10-2021 09:00:00
Offers opening : 26-10-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 67.pdf pdf 83.66 2021-10-18 13:18:00 Proceeding
SWZ 67.docx docx 309.83 2021-10-18 13:18:00 Proceeding
SWZ 67.pdf pdf 1408.18 2021-10-18 13:18:00 Proceeding
zapytania I.pdf pdf 366.19 2021-10-22 13:07:44 Public message
zapytania II.pdf pdf 362.03 2021-10-22 14:18:29 Public message
Zmiana I do SWZ 67.pdf pdf 450.01 2021-10-22 14:18:29 Public message
informacja z otwarcia 67.pdf pdf 336.04 2021-11-02 10:19:39 Public message
Zawiadomienie o wyborze 67.pdf pdf 738.06 2021-11-02 14:00:18 Public message
67 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 320.64 2021-10-26 09:00:00 Public message

Announcements

2021-11-02 14:00 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-02 10:19 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-26 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

67 Informacja o fina [...].pdf

2021-10-22 14:18 Zamówienia Publiczne Zapytania II i zmiana do SWZ

zapytania II.pdf

Zmiana I do SWZ 67.p [...].pdf

2021-10-22 13:07 Zamówienia Publiczne Zapytania i odpowiedzi

zapytania I.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 340