Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/33c/2021 Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Bankowej w Kaliszu.

Deadlines:
Published : 18-10-2021 11:20:00
Placing offers : 25-10-2021 09:30:00
Offers opening : 25-10-2021 09:40:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 
na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Bankowej w Kaliszu.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Mapa - Zlewnia Ułańska.pdf pdf 2108.94 2021-10-18 11:20:00 Proceeding
formularz ofertowy (załącznik nr 1).docx docx 27.84 2021-10-18 11:20:00 Proceeding
Umowa (załącznik nr 2).doc doc 105 2021-10-18 11:20:00 Proceeding
załączniki nr 3 - 6.docx docx 39.92 2021-10-18 11:20:00 Proceeding
Zapytanie Ofertowe.docx docx 32.95 2021-10-18 11:20:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 126.95 2021-10-25 12:20:13 Public message
mapa1-Bankowa.pdf pdf 859.6 2021-10-21 11:44:43 Public message
mapa2-Bankowa.pdf pdf 687.15 2021-10-21 11:44:43 Public message
mapa3-Bankowa.pdf pdf 1837.31 2021-10-21 11:44:43 Public message
Dokumentacja podstwowych czynności postępowania - Bankowa.pdf pdf 382.19 2021-11-04 07:47:01 Public message

Announcements

2021-11-04 07:47 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania - Dokumentacja podstawowych czynności postepowania

Dokumentacja podstwo [...].pdf

2021-10-25 12:20 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2021-10-25 09:16 Anna Kędzia Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtu.be/1hgEkEWVdWk
2021-10-21 11:44 Anna Kędzia W związku z pojawieniem się zapytań do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:
Pytanie 1: Proszę o podanie szacunkowej długości kanału przewidzianego do przebudowy.
Odpowiedź 1: Długość kanału deszczowego podlegającego przebudowie wynika z miejsca, wymiarów i możliwości montażowych przewidzianego urządzenia podczyszczającego zabudowywanego na końcowym odcinku kanalizacji deszczowej przed wylotem.
Pytanie 2: Czy przełączenie kanalizacji sanitarnej będzie wymagało budowy przepompowni ścieków?
Pytanie 3: Prosimy o załączenie mapy sytuacyjno-wysokościowej z przedstawieniem lokalizacji kolizji kanału deszczowego z kanałem sanitarnym?
Odpowiedź 2 i 3:
Mapa inwentaryzacyjną kanalizacji sanitarnej w ul. Wał Staromiejski (pokazano włączenie do kanalizacji deszczowej – Załącznik Mapa).
Mapa + układ kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rzędnymi w obrębie zadania (Załącznik Mapa).

Kanał deszczowy w ciągu ulicy Bankowej to kanał o przekroju hełmowym o wymiarach (B) 1570/H(1070)mm, materiał – cegła.

mapa1-Bankowa.pdf

mapa2-Bankowa.pdf

mapa3-Bankowa.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych - 1 pc. - (0)
2 Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego i sporządzenie opinii geotechnicznej - 1 pc. - (0)
3 Wykonanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego wraz z uzyskaniem uzgodnień formalno – prawnych dla realizacji inwestycji - 1 pc. - (0)
4 Uzyskanie pozwoleń na prowadzenie robót w strefie ochrony konserwatorskiej - 1 pc. - (0)
5 Wykonanie projektu technicznego przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Bankowej - 1 pc. - (0)
6 Wykonanie projektu branży drogowej – odtworzenie nawierzchni jezdni. - 1 pc. - (0)
7 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dnia otrzymania pozwolenia na budowę. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wykonania projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę do 31.01.2022r. – etap I. Termin wykonania projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego do 28.02.2022r. – etap II. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 412