Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGK/DOK/TP/04/2021 Wdrożenie e-usług publicznych w ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Numer naboru: RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 Program Operacyjny RPDS: RPO WD 2014-2020

Deadlines:
Published : 10-11-2021 14:21:00
Placing offers : 29-11-2021 10:00:00
Offers opening : 29-11-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Analiza-procesów-biznesowych.pdf pdf 1642.67 2021-11-10 14:21:00 Proceeding
UMOWA.pdf pdf 675.03 2021-11-10 14:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE.docx docx 638.4 2021-11-10 14:21:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 273.09 2021-11-10 14:21:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 1295.21 2021-11-10 14:21:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 155.96 2021-11-12 08:35:38 Public message
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADNIA OFERT.pdf pdf 261.05 2021-11-23 14:42:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.11.2021.pdf pdf 93.45 2021-11-23 14:45:30 Public message
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 311.06 2021-11-24 15:07:42 Public message
SWZ.pdf pdf 1226.21 2021-11-24 15:07:42 Public message
ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE.docx docx 638.63 2021-11-24 15:07:42 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 254.52 2021-11-29 15:16:10 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY'.pdf pdf 396.04 2021-12-08 15:13:27 Public message

Announcements

2021-12-08 15:13 Anna Kucharska Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2021-11-29 15:16 Anna Kucharska Zamawiający informuje o złożonych ofertach w postępowaniu.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-11-29 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia kwotę 190 133,40zł gross (sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy złote 40/100).
2021-11-24 15:07 Anna Kucharska W odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy, Zamawiający udziela odpowiedzi wraz ze zmianą treści SWZ. Zamawiający udostępnia zmieniony dokument SWZ wraz z edytowalnymi Załącznikami.

Zamawiający informuje, że dokonał już przedłużenia terminu składania ofert po skierowaniu pytania przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE [...].pdf

SWZ.pdf

ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALN [...].docx

2021-11-23 14:45 Anna Kucharska Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-11-23 14:42 Anna Kucharska Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU [...].pdf

2021-11-12 08:35 Anna Kucharska Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 562