Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.92.2021-PN Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Onkologii na okres 12 miesięcy

Deadlines:
Published : 15-10-2021 10:28:00
Placing offers : 22-11-2021 10:00:00
Offers opening : 22-11-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 817.59 2021-10-15 10:28:00 Proceeding
Dok. podpisane.7z 7z 2583.14 2021-10-15 10:28:00 Proceeding
Zał_2 F. asortymentowo-cenowy.7z 7z 321.22 2021-10-15 10:28:00 Proceeding
JEDZ_ Zał.4.zip zip 72.19 2021-10-15 10:28:00 Proceeding
Zał.1,5,6,7.doc doc 83.5 2021-10-15 10:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 70.67 2021-11-10 16:02:51 Public message
Zał_2 F. asortymentowo-cenowy po zmianach.7z 7z 321.25 2021-11-10 16:02:51 Public message
Zał.1 FO po zmianach.doc doc 84 2021-11-10 16:02:51 Public message
Zał.3 Projekt umowy JEDNORAZÓWKA.pdf pdf 264.04 2021-11-10 16:02:51 Public message
SWZ po zmianach.pdf pdf 616.76 2021-11-10 16:02:51 Public message
Wyjaśnienia I z 10.11.2021.pdf pdf 1078.18 2021-11-10 17:15:52 Public message
Wyjaśnienia II z 15.11.2021_.pdf pdf 698.69 2021-11-15 12:55:51 Public message
Zał.3 Projekt umowy JEDNORAZÓWKA.pdf pdf 263.25 2021-11-15 12:55:51 Public message
Wyjaśnienia III z 16.11.2021.pdf pdf 510.44 2021-11-16 10:38:48 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 711.67 2021-11-22 15:19:31 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej (częściowy).pdf pdf 2896.19 2021-12-20 10:27:14 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty i sprostowanie 21.12.2021.pdf pdf 720.72 2021-12-21 14:17:39 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty 04.01.2022r..pdf pdf 710.02 2022-01-04 13:44:09 Public message
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniej.pdf pdf 662.5 2022-02-21 14:58:27 Public message
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 826.38 2021-11-22 10:00:00 Public message

Announcements

2022-02-21 14:58 Beata Kopeć SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 20.12.2021r.

Sprostowanie do zawi [...].pdf

2022-01-04 13:44 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z 4.01.2022r.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-12-21 14:17 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( częściowe) i sprostowanie do wyboru z dnia 20.12.2021r.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-12-20 10:27 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (częściowe)

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2021-11-22 15:19 Beata Kopeć Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-22 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia zgodnie z załącznikiem.

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2021-11-16 10:38 Beata Kopeć Wyjaśnienia III

Wyjaśnienia III z 1 [...].pdf

2021-11-15 12:55 Beata Kopeć Wyjaśnienia II z 15.11.2021r.
Projekt umowy po zmianie

Wyjaśnienia II z 15 [...].pdf

Zał.3 Projekt umowy [...].pdf

2021-11-10 17:15 Beata Kopeć Wyjaśnienia I(Zamawiający udzieli wyjaśnień na pozostałe pytania w najbliższym terminie)

Wyjaśnienia I z 10. [...].pdf

2021-11-10 16:02 Beata Kopeć Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ i Załączników

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zał_2 F. asortymento [...].7z

Zał.1 FO po zmianach [...].doc

Zał.3 Projekt umowy [...].pdf

SWZ po zmianach.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2756